Kultur er også næring – og tar Hamar framover

Kulturhus
Foto: Ingjerd Thon Hagaseth

Er kultur og idrett så viktig? Folk stiller jo opp frivillig?

I Hamar har vi et svært godt kulturliv. Det kommer ikke av seg selv. Det kulturlivet vi har i hele kommunen står på egne bein, men det spiller en viktig rolle for næringsutvikling i kommunen. Det skyldes en bred forståelse av at kultur ikke bare handler om underholdning og rekreasjon, men også om å skape en velfungerende og dynamisk økonomi.

For de fleste er kulturlivet først og fremst en kilde til frivillig engasjement. Gjennom ulike kultur- og idrettsorganisasjoner får alle innbyggerne muligheten til å delta aktivt i fellesskapet og være del av en positiv samhørighet. Dette engasjementet er viktig for å bygge sterke og bærekraftige lokalsamfunn.

Deltagelse i kultur- og idrettssektoren bidrar til å bygge sosiale bånd, skape fellesskap og utvikle en sterk lokal identitet. Dette skjer i parallelle lag av generasjoner – barn, ungdom og voksne som blir eldre og møtes igjen som besteforeldre, foreldre og barnebarn.

Kultursektoren har også en betydelig økonomisk konsekvens. Kunstnere, artister og kreative næringsaktører bidrar til å skape egne arbeidsplasser. De er med på å utvikle en økonomi basert på kreativitet og innovasjon. Med sitt talent flytter de ut fra fødebyen, men blir våre kulturelle ambassadører. Stig Brenner, Silje Nergaard, Frida Ånnevik, Ole Edvard Antonsen og Maserati er sterke nasjonale stemmer som setter Hamar på kartet. De tilfører oss kulturell verdi.

Og så har vi idretten. Hvor mange proffe idrettsutøvere har Hamar innen hockey, fotball og håndball? Og støtteapparatet? Hamar er en kultur- og idrettsby langt utover opptreden av Karpe, Champions League, cupkamper og sluttspill. Det er en hel industri av tilretteleggere, driftere og markedsførere som holder et enormt maskineri i gang – hele året. Vi er 32.000 innbyggere med en svært stor kulturbransje.

En annen ting: Hamar kommune ble hjemstedet for Teater Innlandet som er et profesjonelt miljø for teaterproduksjoner, med dramaturger, scenografer, verksted, markedsføring, produksjon, regi, skuespillere, administrasjon, turneplanleggere og teknisk stab.

Det samme har vi på Innlandets største kulturhus – Hamar kulturhus; produsenter, avviklere, tilretteleggere, salgsapparat og markedsførere. Hamar kommunes egen kulturavdeling har heltidsansatt produsent, rådgivere, fagfolk på kunst og en enorm kapasitet til å planlegge, gjennomføre og sikre både at Stortorget fylles 17. mai og 15.000 publikummere får oppleve Karpe.

Videre har vi Festiviteten, Hamar teater, Scandic-hotellet, Gregers, Venue, Tjuvholmen og familien Kippersund og alle deres aktiviteter i Strandgata, og på Atlungstad i sommersesongen.

Filmene som vises på Hamarkinoen velges av fagfolk. Idrettshaller skal vaskes, gressbaner skal klippes, svømmehaller skal sikres, og publikum skal spise og drikke. Teaterscener skal ryddes og gjøres klare for jazzfestivaler, teaterforestillinger, konserter, foredrag og gjestespill. Næringen rundt kultur- og idrett er enorm. Stoppested Verden, Teaterfestival, Middelalderfestival, Jazzfestival, Poesifestival, Flagstadfestival, Storhamarcup, Briskebyturnering bidrar alle til dette.

Norsk Tipping er en av Hamars største arbeidsgivere og i sitt jubileumsår. Via spillemiddelordningen, deler de ut over 15 millioner kroner til idrett, kultur og samfunnsnyttige formål – HVER DAG!

Kultur- og idrett er for alle, men hvem er alle i kultur- og idrett? Hamar Venstre deler kommunens kulturliv inn i fem områder:

  1. Aktivitetskultur: Hverdagskulturen med lag- og organisasjoner som gir oss aktive hverdager som deltagere i kor, korps, håndball, fotball, dans og trening – og som drives av frivillighet.
  2. Publikumskultur: Alle tilbud vi får med festivaler, turneringer, seriekamper, konserter og utstillinger som gjør at vi opplever kultur- og idrett som begeistrer oss – som publikummere.
  3. Produsentkultur: Alle de proffene som lever av å administrere, planlegge, finansiere og gjennomføre alt innen kultur- og idrett.
  4. Kunstnerliv: Alle de som har talent og drivkraft til å skape egen arbeidsplass og levevei. Dette gjelder både kunstnere, artister og proffe idrettsutøvere.
  5. Servicenæringa: Alle de som, pga. kultur- og idrettslivet, jobber i hoteller, restauranter, butikker, transportnæringa og turismen.

Alt henger sammen med alt. Uten de proffe tilretteleggerne i offentlig- og privat kultur- og idrettssektor får vi verken frivillighet eller en velfungerende kulturnæring med et mangfoldig tilbud.

Hamar Venstre forstår viktigheten av å støtte og fremme både det frivillige engasjementet og de proffe aktørene. Bokvalitet, tilflytting og sosial bærekraft henger tett sammen med aktivitetsnivået i kultur- og idrettsfeltet. Summen av dette gir både god folkehelse, sunn økonomi og vekst.

Vi må derfor sikre at kommunen fortsetter å legge til rette for et blomstrende kultur- og idrettsliv der alle innbyggere kan delta, oppleve, bidra, skape og utvikle. I Hamar skal kultur- og idrett være en viktig del av kommunens næringsliv, og Venstre vil jobbe for å utvikle rammebetingelser for alle de fem områdene.

Sammen bygger vi samfunn, og samhold er kultur.