Nominasjonskomiteens liste til valget 2023

Nominasjonskomiteen la fram sin innstilling til valgliste på årsmøtet i vinter. Den ble enstemmig vedtatt. Våre kandidater til årets valg er:

 1. Ole Martin Kristiansen
 2. Tanja Tyberg Grøtterud
 3. Christoffer Jensen Kolberg
 4. Hanneke van Riet Molenaar
 5. Tom Wittenberg Oddby
 6. Trude Rosenlund
 7. Gunnar Hjort
 8. Cecilie Halvorsen
 9. Jens Schjerven
 10. Paul Molenaar
 11. John Arthur Innerdal
 12. Stine Tyberg
 13. Andreas Wittenberg Oddby
 14. Erik Hørluck Berg