Velg Martin som ordfører!

Hvorfor skal man velge Venstre og Martin som ordfører på Nesodden?

Jo, kanskje er det fordi også du mener de beste løsningene ligger et sted midt imellom, og ikke innenfor tradisjonell blokktenkning i lokalpolitikken. Ofte er det bedre å lytte til folk. Vi mener kommunen må forstå innbyggerne bedre, levere enda bedre kvalitet og yte bedre service. Det er kun ordføreren som er heltidspolitiker på Nesodden og i praksis den som kan sikre at administrasjonen jobber i tråd med disse idealene. Da må ordføreren ha nødvendig tyngde, være kompetent og ha ledererfaring.

Velger du Martin den 11. september blir det barn og unges hverdag som blir aller viktigst. At barn og unge trives i dag og gleder seg til i morgen er vår visjon.

Skal vi frigjøre midler til å levere enda bedre tjenester må kommunen jobbe mer effektivt. Om vi jobber like bra som f.eks Gjerdrum, viser tallene at Nesodden vil kunne hatt råd til mer. En slik omstilling krever innsikt og lederkraft.

Et Nesodden i Venstres ånd bremser utbyggingen og gir makten tilbake til innbyggerne. Utbyggerne vil måtte ha et helhetlig grep på bomiljøer med god arkitektur og gode møteplasser som rettesnor.

Godt valg på deg!