Vi vil gi deg en nærbarnehagegaranti!

Boye Bjerkholt, ordførerkandidat for Lillestrøm Venstre, Foto: Lillestrøm Venstre

Stadig flere opplever å få barnehageplass langt unna der de bor. En familie som bor på Vigernes fikk barnehageplass på Brånås, mens en annen familie bosatt på Leirsund fikk barnehageplass på Vardefjellet.

– Det er helt høl i hue, mener Boye Bjerkholt, Venstres ordførerkandidat.

Nå tar Venstre til orde for å innføre en nærbarnehagegaranti.

– Det innebærer en rett til å få barnehageplass i nærheten av der du bor, på samme måte som nærskoleprinsippet gir alle rett til å gå på nærskolen, forklarer Bjerkholt.

I dag er det slik at hele kommunen er et felles opptaksområde for barnehager. Selv om det er full barnehagedekning og alle får barnehageplass, kan man risikere at barnehageplassen man får tilbud om, ligger langt unna hjemmet.

Bjerkholt forteller at han har fått høre om flere familier som får barnehageplass langt unna hjemmet.

– De forteller om en krevende hverdag. Som småbarnsforeldre er det ofte vanskelig nok å få hverdagen til å gå opp, og da blir det en tilleggsbelastning å måtte kjøre en lang omvei to ganger om dagen til og fra barnehagen. Det stjeler av tiden til folk, og fører til mye unødvendig kjøring, sier Bjerkholt.

Venstres mål med å innføre en nærbarnehagegaranti er at de aller fleste skal få barnehageplass så nærme hjemmet at det er mulig å gå eller sykle med barnet til barnehagen. Da blir det enklere å klare seg uten bil i hverdagen.

– Vi vil gjøre det enkelt å velge miljøvennlig. Hvis barnehagen er såpass nærme at man kan gå med barnet til barnehagen før man setter seg på bussen eller toget på vei til jobb, så er det bra for både klima og folkehelsa, sier Bjerkholt.

– Men hvis man må sette seg i bilen for å kjøre fra Vigernes til Brånås for å levere barnet i barnehagen, så går jo ikke det, sukker han.

Han mener at det haster med å bygge flere barnehageplasser på de stedene i kommunen hvor det i dag er for få.

– Barnehagetilbudet må tilpasses innbyggerne, ikke motsatt vei. Da må vi bygge flere barnehageplasser der hvor etterspørselen er høy. Og så er det viktig at vi for framtida bygger nye barnehager i samme takt som det bygges nye boliger, og at det skjer i samme område, sier Bjerkholt.

Men det er kanskje ikke alle som vil gå på den nærmeste barnehagen. Hva med valgfriheten?

– Det skal fortsatt være valgfrihet. Vi ønsker et mangfoldig barnehagetilbud som består av både kommunale og private barnehager, og av store barnehager, mindre barnehager og familiebarnehager. Det kan være mange grunner til at foreldre ønsker plass for sitt barn i en spesifikk barnehage. Men for veldig mange er nærhet en viktig faktor. Nærbarnehagegarantien skal gi deg en rett til barnehageplass nær der du bor, men den skal ikke være noen tvangstrøye, forklarer Bjerkholt.

Med Venstres løsning vil man med andre ord fortsatt kunne søke om barnehageplass hvor man vil. Men med en nærbarnehagegaranti, vil du ha rett på å få plass på en barnehage som ligger i ditt nærområde.

– For de aller fleste betyr nærhet til barnehage en enklere hverdag for foreldrene, men også at barna får bo i nærheten av vennene sine. Og så bidrar det til mindre kjøring. Det er altså bra for barna, bra for foreldrene, og bra for miljøet. Kort og godt et lite kinderegg, avslutter Bjerkholt.