Realfagsatsing: Vardafjell slipper kutt

Svein Abrahamsen (V), Foto: Joachim Steinbru

Fylkeskommunen la opp til kutt i tilskuddene til topp- og forskerlinjene på de videregående skolene i Rogaland i kommende skoleår. Dette ville ha rammet forskningsklassen ved Vardafjell videregående skole i Haugesund. Sist fylkesting i juni vedtok heldigvis at det ikke blir kutt likevel etter forslag fra Venstre og budsjettflertallet.

Vardafjell videregående skole tilbyr en forskningsklasse som eneste skole på Haugalandet. Denne klassen er et tilbud til elever med spesiell interesse for realfag og gjør disse godt rustet for videre studier og framtidens arbeidsliv. Forskningsklassen er en del av realfagssatsingen i Rogaland sammen med lignende klasser andre steder i fylket.

Nødvendig å reversere kuttet

Det varslede budsjettkuttet skoleåret 2023-2024 ville gitt vesentlige konsekvenser for tilbudet ved topp- og forskerlinjene i hele fylket. Vardafjell varslet om et nedskalert tilbud, mindre spissing og variasjon og redusert samarbeid med eksterne aktører. Det var derfor helt nødvendig å reversere dette kuttet for å sikre tilbudet til elevene.

Venstre vil gi de videregående skolene mulighet til å utvikle sine egne profiler og gi elevene mer valgfrihet. Vi er derfor opptatt av å ha et godt tilbud om topp- og forskerlinjer til elevene i Rogaland, som forskningsklassen på Vardafjell. Dette er viktig for å sikre bredde i tilbudet til elevene, tilpasset opplæring for alle og satsing på teknologi- og realfag.

Langsiktige løsninger

Fylkestinget ba samtidig om å få en sak til møtet i desember 2023 som ser på samarbeid og finansiering fra eksterne aktører for å opprettholde forskerlinjene og styrke rekrutteringen til realfag. Her vil Venstre jobbe for å finne gode langsiktige løsninger som sikrer det framtidige tilbudet om topp- og forskerlinjer i hele fylket. Vi vil også se nærmere på hva som kan gjøres, utover tilbudet om topp- og forskerlinjer, for å styrke rekrutteringen av elever til teknologi- og realfag i Rogaland.

Framtidens arbeids- og samfunnsliv trenger flere med kompetanse innen realfag for å løse klima- og energikrisen, utvikle ny teknologi og fremme innovasjon og nye jobber. Vi har hatt en bekymringsfull nedgang i søkere til realfag på de videregående skolene de senere årene. Her må fylkeskommunen jobbe sammen med kommunene, næringslivet og universitetene og høgskolene for å øke kunnskapen og interessen for realfag blant elevene.

Svein Abrahamsen, fylkestingskandidat, Venstre, Haugesund