Portrettintervju: Merethe Britt Sunde

Merethe Britt Sunde står som tredjekandidat for Frogner Venstre i årets kommunevalg. Hun er hjemme og står midt opp i en ballast fra IKEA, men hun er sporty nok til å ta en telefonsamtale med oss torsdag formiddag.

 

 

Hva er din bakgrunn i Venstre?

– Jeg har vært medlem i Venstre i 20 års tid. Jeg flyttet til Majorstua på Frogner i 2015. Tidligere har jeg bodd på Nordstrand og var da medlem i Nordstrand Venstre.

Hva er det viktigste for deg politisk?

– Jeg er særlig opptatt av politikk for barn og ungdom, og har selv tre barn som alle bor hjemme eller innenfor bydelen. Jeg er spesielt opptatt av gode barnehager, inkludert private barnehager. På bydelsnivå bør vi tilrettelegge for tilbud som støtter opp under målet om å utvikle trygge gode barn som leder til gode frie valg.

Politisk sett mener jeg det bør være frie brukervalg både innen barnehage og eldreomsorg.

En videre prioritet for meg personlig er tilbud til ungdom og et sterkt fokus å forhindre kriminalitet i bydelen. Økning i tilbud av kokain i bydelen skremmer meg. Oslo vest flommer over av tilbud. Jeg er svært glad for at det er en politistasjon på Majorstua, og det er viktig å ha et aktivt forhold til denne. Tryggheten i nabolagene er viktig for oss alle.

Frogner bydel er en vakker bydel – med en fantastisk arkitektur. Vi har strandlinjen fra Vika og rundt Bygdøy, vi har estetiske perler av nabolag og flotte grøntarealer. Jeg er veldig opptatt av å jobbe for å verne og beholde dette i bydelen vår, i tillegg til å forskjønne og tenke grønt hver gang vi vi står overfor beslutninger.

Hva driver og motiverer deg til engasjement i Venstre?

– Jeg synes Venstre balanserer viktige verdier veldig godt. Venstres politikk ligner litt på trafikkregler: De har tro på enkeltmenneskets frie valg ved å følge felles gode kjøreregler. Samtidig prioriterer Venstre god velferd for å få med alle. Venstre er ikke et parti med strutsepolitikere. De ser hvor viktig miljø er og de forstår viktigheten av å slutte seg til felles overnasjonale prinsipper og kjempe for frihet. Samtidig har de verken ekstreme meninger eller enøyd fokus.

Vi er et balansert sentrumsparti, vi er opptatt av vern av historiske verdier, og er et gammelt og tradisjonsrikt parti. Samtidig er vi nytenkende og holder fast på liberale verdier der individene skal ha frihet til å ta egne valg. Vi evner å omfavne annerledeshet og forskjellige mennesker i troen på å få alle med i velferds- og fellessamfunnet.

Hvilke lokalpolitiske saker er viktigst for Frogner Venstre i år?

– Helhetlig og grønn planlegging, trygghet og gode tilbud for barn, ungdom og eldre samt god tilrettelegging for næringslivet er viktig. Vi må jobbe for trygge nabolag der man tar vare på hverandre.
Et attraktivt ute- og bomiljø, der gode uteplasser, trafikkforhold og grønne lunger er viktig. Her handler det for Venstre både om veinettet og videre opprusting av sykkelnettet, etablering av flere torg i bydelen, lavere pris på sporveien m.m.

Vi bør også tilrettelegge for gründere og jobbe med næringslivet på Frogner, gjennom ulike tilrettelegginger blant annet i Bogstadveien og Bygdøy Alle slik at vi beholder og utvikler det gode og hyggelige nærtilbudet vi har idag. Et annet konkret tiltak er å selge Hukodden strandrestaurant for å bevare bygningen og få inn aktivitet.
Frogner bydel er Oslos tredje største bydel og større enn både Sarpsborg og Tønsberg kommune i innbyggertall. Selv om kommune og stat bestemmer mye, sitter bydelen på store budsjetter, og bydelsvalgene er viktige. Tiltak er ofte veldig lokale. Det er derfor helheten som er viktig å tenke på ved valg.

Venstres prioriteringer er grønt, trivselsfremmende, trygt og næringsvennlig og ikke minst menneskevennlig. Det er de verdiene som ligger til grunn!