Venstre tar Lund framover

Vi trenger utålmodige politikere som tar ansvar for de store utfordringene vi står overfor. I årene som kommer trenger vi politikere som fremmer nye løsninger som gir folk mer frihet, flere muligheter, bedre tjenester og som tar Lund framover. Derfor prioriterer Venstre skolen, kutte i klimagassutslipp og tilrettelegging for nye arbeidsplasser.

En skole for alle

Skolen er nøkkelen til en lys framtid og derfor prioriterer Lund Venstre skolen. Vi vil satse på skolen ved å fremme nye løsninger som gir elever og lærere økt motivasjon, sier Kenneth Gjesdal, ordførerkandidat for Lund Venstre.

Vi vil investere i moderne undervisningsmetoder, tilby bedre støtte til elever med ulike behov og skape et stimulerende læringsmiljø. Med Venstre i maktposisjon skal skolen være et sted der alle kan utvikle seg. For å kunne bekjempe globale utfordringer som klimakrisen, er vi nødt til å satse på framtiden vår, nemlig elevene.

Bedre kollektivtilbud

For å stanse klimaendringene må vi gjøre det enklere for folk å ta grønne valg i hverdagen. Dette gjelder globalt, nasjonalt og lokalt. Derfor går Venstre til valg på bedre og billigere kollektivtransport. Vi vil arbeide for å få flere togavanger fra Moi. Samtidig som vi må gjøre det enklere for kommunens innbyggere å komme seg rundt, uavhengig av hvor i kommunen en bor.

Det er fylkeskommunen som har ansvar for kollektivtransport, videregående opplæring og fylkesveier. Særlig innen kollektiv har Venstre i fylkespolitikken spilt en viktig rolle. Kenneth Gjesdal peker derfor på at det er viktig å stemme Venstre både i kommunen og fylket. Rogaland Venstre vil arbeide for flere togavganger fra Moi og har også i sitt valgprogram at de ønsker å prioritere utbedring av togstrekningen gjennom Drangsdalen.

Les også: 6 gode grunner til å stemme Venstre i fylkesvalget

Vern av natur

Venstre kjemper for å ta vare på miljøet og naturen rundt oss, derfor vil vi stanse naturtapet i kommunen. Den økende utfordringen med naturtap i kommunene krever at vi arbeider aktivt for å bevare og beskytte våre verdifulle naturområder. Vi ønsker å sikre at kommende generasjoner også kan nyte godt av den vakre naturen vi har vokst opp med.

Et grønt næringsliv

For å legge til rette for mer grønn omstilling er avhengig av at vi har et blomstrende og innovativt næringsliv. Derfor vil Venstre ha en serviceinnstilt kommune, som hjelper fram gründere som vil starte nye bedrifter og skape arbeidsplasser i Lund kommune.

Vi vil legge til rette for enkel etablering av nye bedrifter og tilby nødvendig veiledning og assistanse for å skape vekst og utvikling. Vi tror på potensialet i våre innbyggeres idéer og ønsker å hjelpe dem med å realisere deres drømmer, til det beste for folk og bedrifter.

Ønsker du en grønn framtid med frihet for alle?
Da bør du stemme Venstre i både kommunevalget og fylkesvalget. Godt valg!

Se hvem som stiller til valg for Lund Venstre.

Bli med på laget!