En skole nær deg

Thorbjørn Merkesdal ved Allergot ungdomsskole i juli 2023, Foto: Stefan Sørlie Oure

Barn og ungdom i Ullensaker skal ha gode skoler å gå på, vi må ha nok skoleplasser der hvor folk bor og vi må ha gode skolebygg.

Dessverre så brukes det for mye brakker i Ullensaker og vi har en del slitte skolebygg. Nå skal vi starte med en stor styrkning av skolebyggene i Ullensaker og da ønsker vi at den nye ungdomsskolen i Jessheim bygges på Skogmo. Det er fordi vi vil ha en skole der folk bor, og det kommer til å bosettes mange på den siden av Jessheim i årene fremover. Så må vi fort komme i gang med en oppussing og utvidelse av de øvrige skolebyggene. Ullensaker vokser, og det kommer til å fortsette. Da må vi være trygge på at skolekapasiteten vokser samtidig og at vi har gode skolebygg.

Skolene bør i større grad bli lokale aktivitets- og forsamlingshus og lokale nærmiljøsentra. Byggene kan brukes som kultursal, bibliotek, kulturskole, åpen barnehage, møtelokale for lag og frivillig arbeid m.m. Nye skoler skal bygges med storkjøkken som kan fungere som kantine, mat til SFO, skolebedrifter og nærmiljøkafe. Her er et viktig arbeid påbegynt i forrige periode som vi ønsker å sikre blir gjennomført så snart som mulig.

Lærerne forteller om en arbeidsdag der mye tid brukes på annet enn å være pedagog. Dette vil vi avhjelpe ved å styrke andre faggrupper i Ullensakerskolen.

For å styrke skolen i Ullensaker vil Venstre blant annet:
• Innføre et trivselsbarometer i Ullensakerskolen som bidra til økt trivsel og motivasjon og få oversikt over ufrivillig fravær.
• Fortsette å jobbe for at alle skal kunne gå på sin egen nærskole, fritt skolevalg.
• Styrke fagmiljøet på Jessheim barneskole, samtidig som funksjonshemmede barn skal ha den samme retten til å gå på sin nærskole dersom de ønsker og uten at de foresatte må kjempe for det.
• Ha fokus på tidlig innsats, og få spesialpedagoger, miljøarbeidere og skolehelsetjenesten tidligere inn i læringsprosessen for elever som trenger det.
• Frigjøre læreren til å være lærer ved å få flere miljøarbeidere, helsesykepleiere og kontorstøttepersonale inn i skolen.
• Sikre at alle barn i skolen oppfyller kompetansekravet til svømming.
• Gjennomføre et pilotprosjekt på en skole med høyere bemanning og frihet til å legge opp undervisningen både i og utenfor klasserommet for læreren. Frihet til å legge opp for en god balanse mellom digital og ikke-digital undervisning er også vesentlig.

Les gjerne mer om vår skolepolitikk og vårt program her.

Stem Venstre for en skole nær deg.