Hva i all verden er Ramsar?

Ronny Holberg

Gir de som styrer kommunen vår f… i natur, biologisk mangfold og bærekraft? Og hvorfor i all verden har vi Ramsar-området?

Kort forklart kan vi si at et Ramsar-område opprinnelig handlet om å ivareta våtmarker som leveområde, spesielt for vannfugler. I dag favner konvensjonen langt mer. Den omfatter ivaretakelse av våtmarker i bred forstand; både som leveområde for flora og fauna, og som viktig naturressurs for mange mennesker.

At mange innbyggere i kommunen ikke kjenner til hva våtmarker er og hvorfor det er så viktig å ivareta, er kanskje ikke så rart heller. Det har ikke vært særlig fokus på akkurat det. Merkingen av områdene har forbedringspotensialet, men kommunen ser ikke ut til å bry seg om merkingen uansett. Kommunen bør bidra til at informasjon blir mer synlig og forståelig, slik at alle uansett språkferdigheter og bakgrunn finner kunnskap.

Kommunen burde generelt sett være mer inkluderende og informerende angående naturen vår. Først da vil innbyggerne skjønne hvorfor man ønsker å forhindre inngrep, raseringer og utbygginger i, eller like ved, områder som er vernet og/eller regulert til Ramsar-områder. På den måten kan folk velge standpunkt på et bedre grunnlag når saker er ute på høring.Hvis kommunen ønsker å ivareta naturen og livet i den da?!

Når det er sagt , så burde folket/innbyggerne også kunne få tilgang på informasjon uten å måtte scrolle seg gjennom et utall av dokumenter og referater fra kommunestyremøter. Det burde gjøres enda enklere, slik at ALLE klarer å finne informasjon om hva som tenkes å vedtas og det som faktisk blir vedtatt. Det er en uetisk metode informasjon gjøres tilgjengelig på i dag, via kommunens nettside. Mange av de med behov for informasjon og hjelp, klarer ikke å finne dette på en enkel måte der, noe som fører til at man ikke rekker å innhente kunnskap før tidsfrister for uttalelser og behandlinger er passert. Det er trist at tilgang til kunnskap, er forbeholdt de som er over snittet gode til å innhente informasjon eller som i beste fall har råd til å kjøpe informasjon ved å ha et avisabonnement! Heldigvis er det mulig å endre måten å inkludere innbyggerne på, men da må de som styrer velge å gjøre det.

Ronny Valstad Holberg

Nestleder og 2.kandidat for Verdal Venstre