– Vi har ikke registrert forslag fra parti i formannskapet, som kunne ha gitt et annet resultat

Pavel Danilyuk, Pexels.com

Kommunedirektøren har et innlegg i Innherred den 20.07. Hans budskap er at det er politikerne, formannskapet, som enstemmig har vedtatt grunnlaget for forhandlinger med Verdalsklinikken og fastlegene der.

Det forundrer oss derfor at flere politikere går sterkt ut og kritiserer andre for at de ikke bidro til en løsning på floken med Verdalsklinikken, som kunne ha resultert i at vi ikke mistet flere fastleger i kommunen.

Dette gjelder også politikere som representerer parti som er med i formannskapet og som har vært en del av enstemmige vedtak når Verdalsklinikken har vært på sakskartet. Vi skjønner at det har vært vanskelige forhandlinger og vi kjenner ikke detaljene, men vi har ikke registeret forslag fra noen parti som sitter i formannskapet, som kunne ha gitt et annet resultat.

Til høsten kommer en sak om legetjenesten i kommunen. Da vil alle politikerne bli satt på prøve, hvor de utfordres på deres evne og vilje til å finne gode løsninger. Da forventer vi at alle på en konstruktiv måte, er villige til å diskutere innspillene fra administrasjonen og fastlegene våre. I Venstre er vi opptatt av fleksibilitet og at alle er villige til å finne gode løsninger for aktuelle nye leger – og for de legene vi har.

Det har vært mye kritikk av kommunens forhandlere. Vi kjenner ikke stemningen i forhandlingene med legene. Vi vet ikke hvilke holdninger kommunen har hatt og hvordan viljen har vært til å imøtekomme ønsker fra legene. Sett utenfra kan det se ut som kommunen har en del å lære av denne saken om hvordan vi må legge til rette forholdene for at vi skal beholde, og skaffe, tilstrekkelig med fastleger.

Vi ønsker at de som søker seg til kommunen i ettertid, møter en administrasjon som er positive, opptatt av godt samarbeid, gode løsninger for den enkelte og som bidrar til at kommunen oppfattes som en attraktiv kommune å jobbe og bo i.

Marita Ramberg Røthe, 1. plass Venstres liste

Brita Kleven Thorsvik, 3. plass på Venstres liste