Mogreina fortjener et fullverdig kollektivtilbud rundt Hersjøen

Vår kandidat Stefan Sørlie Oure står foran busskuret på Østli bussholdeplass i Ullensaker., Foto: Ullensaker Venstre

Slik det er i dag så går det kun busser rundt Hersjøen i forbindelse med skoletiden i Ullensaker og kommunene rundt. Dette ønsker jeg å endre på!

Kollektivtransport har flere positive fordeler for samfunnet. Man kan enkelt argumentere for at ved å flytte folk fra personbiltrafikken og over til kollektive tilbud, vil det bli færre biler i trafikken. Det resulterer i mindre svevestøv og redusert klimagassutslipp per person. Klima- og miljøbelastningen regnes altså jevnt over som lavere enn tilfellet ville vært om passasjerene heller skulle benyttet seg av personkjøretøy.

Økonomisk og tidsmessig smart

Det er også økonomisk, og tidsmessig smart! Hvis man kunne sett for seg at det går en buss rundt Hersjøen, gjerne til Gardermoen for så å kjøre inn til Jessheim Sentrum, så vil altså barn og ungdom som benytter buss, og som bor rundt Hersjøen, ha mulighet til å dra på fritidsaktiviteter, treninger, og annet sosialt – uten at familien må bruke tid og penger på bilkjøring. For større barnefamilier vil tiden man frigjør i dette tilfellet være veldig fint, da man kan bruke den tiden mer fornuftig enn å kjøre til og fra – ofte flere ganger. Det som er synd, det er at for mange av disse barnefamiliene som bor rundt Hersjøen, så er bilen det eneste reelle alternativet som fremkomstmiddel utenfor skoletidene.

Vi snakker om at vi ønsker at flest mulig benytter kollektivtransporten av samfunnsøkonomiske, og miljømessige årsaker – men når ikke tilbudet er der, så blir det altså med snakket.

Opprop for kollektivtilbud

For noen år siden la Stefan ut en lokal undersøkelse på Facebook, hvor mange nettopp svarte at et slikt tilbud ville man benytte – om det var tilgjengelig. Derfor har han nå laget et opprop som oppfølging av denne lokale undersøkelsen på Mogreina-sidene på facebook.

Skriv dere på oppropet ved å klikke her.

Mogreina fortjener dette, og lokalbefolkningen fortjener et best mulig kollektivtilbud ut fra de lokale forutsetningene som ligger til grunn. Vi skal i allfall gjøre så godt vi kan for å få dette gjennomført, i hvertfall som en prøve-ordning.

Vi må ikke glemme at Ullensaker også er de såkalte “utkant” strøkene

I begynnelsen vil det nok være vanskelig å få til en buss hvert kvarter, som det nå går fra Eidsvoll (Sundet), til Jessheim – via Mogreina. Men vi ser for oss en løsning hvor det går en buss rundt Hersjøen minst en gang i timen – som et prøve-prosjekt. Denne bussen kan gjerne gå innom Gardermoen på vei inn mot Jessheim – men poenget må være at den kjører rundt hele Hersjøen.

Ekstra rute i tillegg til eksisterende

Det er i første omgang altså snakk om en prøve-ordning med en ekstra rute i tillegg til eksisterende ruter som allerede går. De eksisterende rutene er viktige å opprettholde fordi de gir en god forutsigbarhet med så hyppige avganger. I rushtiden så opplever spesielt skolebarn at det er trangt og da må i noen tilfeller barn må stå i bussen. Derfor er det altså snakk om en prøve-ordning med en ekstra rute i tillegg til, ikke i stedet for.

Lokalbefolkningen rundt Hersjøen fortjener et bedre kollektivtilbud

Får man til denne prøve-ordningen så kan foreldre sende barna sine på fritidsaktiviteter, treninger og andre sosiale aktiviteter via bussen, man kan dra på jobb via buss, møter, og annet. Bilen er nå, for veldig mange, den eneste muligheten man har. Det er også mange som må gå langt langs en smal vei, som er svingete og har en fartsgrense på 80 km/t, ofte på nattestid når man er på vei hjem fra, eller på vei til jobb. Dette fordi nærmeste bussholdeplass som har et fungerende tilbud er langt unna, og for dem som må gå til et sted som har rutebuss-tilbud, så er dette eneste muligheten.

Sessvollmoen – en av Norges største militærleire

I tillegg så ligger altså Sessvollmoen militærleir i umiddelbar nærhet. Dette er en av Norges største militærleire, som ligger veldig sentralt til – sett i forhold til Gardermoen og det sentrale østlandet. Det betyr at det både jobber og tjenestegjør veldig mange mennesker i den leiren, og på Trandum som er like ved, som kunne hatt stor nytte av et lokalt rutebuss-tilbud rundt Hersjøen. Det er dessuten mye som tyder på at det vil bli økt aktivitet ved for eksempel Sessvollmoen i tiden fremover.

Bedre gang- og sykkelvei på hele Mogreina!

Det er også andre positive sider ved at man får et fullverdig kollektivtilbud rundt omkring i kommunen. Forbedring av gang- og sykkelvei, på hele Mogreina, kan også bli lettere å få til når et kollektivtilbud fungerer.

Det er altså mange positive sider ved kollektivtilbud som går utover det som er primæroppgaven til kollektivtransporten – nemlig å forflytte mennesker fra et sted, til et annet. Et eksempel er nemlig tid. Tid er så utrolig viktig for alle mennesker, men spesielt for barnefamilier. Foreldre vil jo gjerne følge barna sine overalt, men noen ganger strekker tiden ikke til for alt man skulle få gjort. Kollektivtransporten er nok ikke løsningen for alle, men den er en del av løsningen på den såkalte tidsklemma for mange. Den er en del av løsningen økonomisk, og spesielt av miljø-hensyn er kollektivtransport særdeles viktig. Lokalbefolkningen fortjener dette – det gjør Ullensaker også.

Vi håper dere er med å signerer oppropet – så skal vi gjøre vårt beste for å få til dette.