Skolen må prioriteres

Vi vil jobbe for en mer tilpasset opplæring. Hver elev skal sees og følges opp.

Venstre vil ha mer frihet i skolen. Elever må få påvirke sin egen skolehverdag og føle mestring og motivasjon. Utdanning er nøkkelen til frihet og muligheter senere i livet.

For Venstre er det avgjørende at elevene møter et lag av lærere, miljøarbeidere, helsesykepleiere og andre de kan stole på.

Sør-Odal Venstre vil blant annet at:

  • Alle elever skal møte en kvalifisert lærer
  • Kommunen prioriterer økt lærerlønn
  • Alle elever har god tilgang på varierte og oppdaterte læremidler
  • Alle elever selv kan velge hvilken videregående skole de vil søke på