Til innhold
Ordførerkandidat Jeppe Arnesen, Foto: Sør-Odal Venstre

Venstre tar Sør-Odal framover!

Sør-Odal Venstre

Venstre er partiet for deg som er opptatt av en god skole, naturmangfold og frihet for enkeltmennesket.

Vår politikk

 • Skolen må prioriteres

  Vi vil prioritere skolen slik at både lærere og elever får økt motivasjon. Utdanning er viktig for framtida, og derfor må vi gjøre skolen mer motiverende, slik at flere opplever mestring.

 • Ta vare på naturen

  Vi vil ta vare på naturen vår og stanse naturtapet i Sør-Odal. Vi vil stramme inn arealpolitikken for å stoppe nedbygging av biologisk mangfold og redusere klimagassutslipp.

 • Billigere kollektivtrafikk

  Vi vil kutte prisen på månedskort med minimum 250 kroner. Antallet togavganger må økes slik at folk kan reise kollektivt til jobb, skole og fritid.

 • Styrke næringslivet

  Vi vil ha en serviceinnstilt kommune, som hjelper fram de som vil starte nye bedrifter og skape nye arbeidsplasser. Det må bli enklere for små bedrifter å drive i Sør-Odal.

Våre folk