Til innhold
Foto: Svein Bjørtomt
Grønt, fritt og fremtidsrettet Sør-Odal!

Sør-Odal Venstre

Sør-Odal Venstre er partiet for dem som er opptatt av næringsliv, natur, miljø og menneskevennlige tjenester.

Vi vil senke eiendomsskatten, slik at det blir lettere å starte og drive bedrifter i Sør-Odal.

Vi vil ta vare på miljøet, fordi vi vil at odølingene fortsatt skal ha verdens reneste drikkevann og friskest luft.

Vi vil ta vare på naturen vår, fordi vi setter pris på friluftsliv, dyreliv og landbruk.

Vi vil ha menneskevennlige tjenester, der enkeltmennesket er viktigere enn det rigide systemet. Derfor vil vi tillate friskoler i grendene, til fordel for den oppvoksende generasjon odølinger.