Billigere kollektivtrafikk

Det skal lønne seg å reise kollektivt. Venstre vil satse på jernbanen og øke hyppigheten av togavganger fra Skarnes.

Billigere buss og tog er bra for klimaet og gir flere muligheten til å reise fritt.

Dagens familierabatter er ikke tilpasset moderne familier. Aleneforeldre som reiser med ett eller flere barn må også få billigere billetter.

Sør-Odal Venstre vil blant annet at:

  • Prisen på månedskort reduseres med minimum 250 kroner
  • Det innføres nye familierabatter for alle familier – uansett hvordan de ser ut
  • Togene skal gå oftere fra Sør-Odal
  • Busstilbudet i grendene utvides