Samarbeid med andre partier – hva mener Eidsvoll Venstre?

Grete Alnæs

Styret i Eidsvoll Venstre vil klargjøre Venstres mål og posisjon i forbindelse med invitasjoner til samarbeid om å styre Eidsvoll etter valget 11.september.

Venstre vil ikke takke ja til samtaler om samarbeid i kommunestyret neste periode, før valgresultatet for kommunevalget er klart.

Venstre vil klargjøre følgende mål og posisjon før valget:

  1. Venstre vil bruke alle krefter frem til valgdagen 11.september på å møte velgere og spre informasjon om våre verdier og politiske standpunkter. Målet er at Venstre på nytt blir representert i kommunestyret.
  2. Venstre vil forhandle med de andre partiene ut fra den styrken velgerne gir oss ved valget.
  3. Venstre vil i de neste fire årene samarbeide fra sak til sak med de som vil gi gjennomslag for Venstres politikk.
  4. Et forpliktende samarbeid om politikk i et flertall vil være avhengig av hvilke gjennomslag Venstre får for vår politikk.
  5. Venstre vil bidra til å få valgt ny ordfører i Eidsvoll.

Styret i Eidsvoll Venstre, 17.juli 2023