Styrke næringslivet

Venstre vil sørge for at Sør-Odal blir en næringsvennlig og serviceinnstilt kommune.

Saksbehandling må gå raskt og hjelpe fram de som vil skape nye arbeidsplasser.

Det må bli enklere for små bedrifter å drive i Sør-Odal!

Sør-Odal Venstre vil blant annet at:

  • Bedrifter får tilbud om en fast kontaktperson i kommunen som kan bistå og besvare spørsmål
  • Skattebelastningen for bedriftene reduseres
  • Forskrifter som har betydelig innvirkning på næringslivet forenkles