Ta vare på naturen

Vi vil ta vare på naturen vår og stanse naturtapet i Sør-Odal.

For mye natur raseres til fordel for hytter, veier og andre byggeprosjekter. Det er på tide å snu denne trenden!

Vi skal ikke stanse utviklingen av Sør-Odal og næringslivet, men den må ikke gå på bekostning av nærmiljøet vårt. Det må lønne seg å ta vare på naturen, ikke å bygge den ned.

Sør-Odal Venstre vil blant annet at:

  • Sør-Odal selv kan verne natur lokalt
  • Kommunen innfører arealregnskap
  • Det restaureres mer natur i Sør-Odal
  • Ny nærings- og boligutvikling primært skjer ved allerede utbygde områder