Bruk stemmen din for klima

Klima og naturen er sårbar. Vi trenger løsninger nå., Privat

I sommer ser vi alvoret i klimaendringene. Skogbrannene som herjer rundt Middelhavet er en vekker for mange. Vi trenger klimaløsninger og vi trenger dem nå.

Heldigvis finnes det løsninger. Felles for dem er at ingen av dem løser problemet alene og at ingen av dem kan gjøres kun av de andre. Løsningen ligger i felles handling. Vi må alle gjøre vårt, og vi må gjøre mange ting på en gang.

Det viktigste du kan gjøre for klima i år er å gi din stemme til et parti med en klimapolitikk som faktisk fungerer, med vilje til å ta makt og med løsninger også på de andre utfordringene vi har.

Men – det er jo lokalvalg, tenker du kanskje. Hvordan kan ordføreren i Bodø stoppe skogbrannene i Hellas? Jeg kommer tilbake til det. La meg først utdype.

Politikken må være kraftfull, men også la seg realisere.

Hadde vi kunnet forby utslipp, hadde problemet vært løst. Men vi løser ikke klimakrisa med forbud og skam. Det vil føre til opptøyer og motstand. Klimakrisa må løses med regulering og gulrot.

Det må lønne seg å kutte utslipp. Derfor er det viktigste grepet vi kan gjøre, å øke CO2-avgiften. Kraftig. Men da må også det grønne alternativet bli billigere. Elbiler må være billigere enn fossile biler. Bussen må være billigere enn bilen. Frukt og grønt må være billigere enn kjøtt.

Når alle landets folk og bedrifter ser at det faktisk lønner seg å kutte utslipp, vil de gjøre det. En god klimapolitikk skal gjøre det bedre for folk, ikke verre.

Politikerne må ville styre, for å få gjennomslag.

Det hjelper ingenting å gi sin stemme til politikere som heller vil protestere enn å styre. Eller som takker nei til samarbeid fordi de ikke liker samarbeidspartneren sin, eller fordi de heller vil styre alene.

Klimapolitikken er avhengig av at politikere samarbeider, og at noen kjemper for den i forhandlinger. Det gjelder lokalt og nasjonalt. Men ikke minst internasjonalt.

Klimaløsningene ligger i gjensidig forpliktende samarbeid mellom land. Alle partier som motsetter seg norsk medlemsskap i EU er klimahyklere. Vi kan ikke sitte og være oss selv nok når Europa brenner. EU er den sterkeste pådriveren for en effektiv klimapolitikk.

Kan vi redde verden?

Så. Tilbake til lokalvalget. Jeg stiller til valg som ordførerkandidat for Bodø Venstre. Kan en stemme til oss stagge klimaendringene?

Ikke isolert sett. Men det betyr mer enn du kanskje tror. Din stemme vil gi oss mer styrke til å forhandle frem ikke bare lokale klimaløsninger, men også nasjonale gjennomslag.

Sammen kan vi legge til rette for billigere og bedre kollektivtransport, bedre sykkelveier, billigere frukt og grønt, grønnere sjøfart, mer fornybar energi, stoppe nedbyggingen av naturen og stoppe oljeboring i nord – samtidig som vi satser på skolen, har god politikk for bedrifter og verdiskaping og insisterer på mer internasjonalt samarbeid.

Intet mindre. Din stemme teller. Bruk den godt.

Ida Gudding Johnsen, ordførerkandidat for Bodø Venstre.