Du skal sitte i førersetet i ditt liv

Mirnesa Balagic foran stasjonsbygningen sammen med førerhunden Ibux., Foto: Stefan Sørlie Oure

Gjennom livet opplever mange at de har behov for hjelp til å mestre hverdagen.

Noen trenger litt, andre trenger bistand hele døgnet for at livet skal gå rundt. Noen trenger hjelp i enkelte livsfaser, andre har et bistandsbehov gjennom hele livet.

Uansett hvordan din livssituasjon er skal du være regissøren i ditt liv.

Les vårt program ved å klikke her!

Tjenestene skal fungere i ditt liv

For at tjenestene skal oppleves som gode og fleksible er det viktig at tjenestene så langt som mulig utformes slik at de fungerer for den enkelte. Tjenestene skal fungere i ditt liv – du skal ikke leve i en «boks» som er one size fits all. Et ledd i dette er at offentlige, private og ideelle aktører skal være viktige bidragsytere for å skape gode tjenester for innbyggerne i Ullensaker.

En annen vesentlig del av dette er å styrke ordningen med Brukerstyrt personlig assistanse, som for mange med bistandsbehov gjør det mulig å leve aktive, selvstendige og innholdsrike liv. Ordningen bidrar til at vi får flere aktive samfunnsborgere i lokalsamfunnet vårt, og ikke passive mottakere av velferdstjenester.

En stemme til Venstre er en stemme i kampen for at enkeltmennesket skal leve sine liv på egne premisser og etter egne behov og ønsker. Vi setter mennesket foran systemet!

Stem Venstre for et bedre helsetilbud i Ullensaker.