Sammen tar vi Bodø framover!

Venstre

Det er snart valg og Bodø skal velge nytt bystyre. Det er bra, fordi vi trenger et skifte. Bodø kan
driftes bedre.

Status nå er at Bodø må kutte og bygge ned, i stedet for å satse og bygge opp. Viktige tjenester som
barnehage, skole, helse og omsorg må få livreddende førstehjelp for ikke å bryte sammen. Det er ikke
godt nok.

Vi må ha større ambisjoner enn å holde kommunen i stabilt sideleie. Bodø er en lettdrevet kommune,
ifølge de som sammenligner sånt. Bodø har alt vi trenger for å være et godt sted å bo. Og vi har
muligheter for grønn byutvikling som er få andre forunt.

Vi har med andre ord alle forutsetninger for å bli en enda bedre kommune å bo i – for enda flere.

For å komme dit trenger vi mer handlekraft, og tydeligere prioriteringer.

Her er fire ting Bodøs politikere må bli bedre på, og som vi i Venstre vil forsøke å innfri dersom vi får
din stemme ved høstens valg:

Vi må prioritere. Bodø kommune drifter nær sagt alle tjenesteområder dyrere enn andre kommuner
vi sammenligner oss med. Det sier seg selv at det ikke kan fortsette. Vi må bestemme oss for hva som
er viktigst. Venstre mener skole og oppvekst er viktigst, og vil prioritere dette.

Vi må endre. Bodøs politikere har hatt beslutningsvegring i struktursaker. Familiesenter, sykehjem,
skoler og barnehager er foreslått endret denne perioden, men bystyret har sagt nei. Venstre mener
vi må tørre å se på hvordan vi organiserer tjenestene våre i neste periode.

Vi må utfordre. Bodø tåler nye løsninger. Når man sammenligner med andre kommuner, har
gjennomsnittet 18 prosent lavere kostnader per sykehjemsplass enn Bodø. Ved å slippe flere
tilbydere til, kan vi få ned kostnadene uten å senke kvaliteten på tilbudet. Vi bør i alle fall være åpne
for å undersøke hvorvidt dette kan la seg gjøre.

Vi må samarbeide. Bodø blir bedre når vi samarbeider; med næringsliv, kulturliv, frivillighet, idrett,
universitet og alle andre som har tilhold her. Mest av alt må politikerne bli bedre til å samarbeide, på
tvers av partigrensene og de politiske fløyene. Vi har et enormt forbedringspotensial når det gjelder å
være åpne for andres forslag og heie fram gode ideer.

Det er kanskje ikke verdens feteste valgflesk å prioritere bedre, å endre og utfordre tjenestene, og å
samarbeide med hverandre. Men dette er virkelig det Bodø trenger mer av, dersom vi skal komme
oss framover i ei tid der vi må henge med når verden rundt oss endrer seg.

For Bodø har virkelig alle muligheter. Vi må opp på føttene. Sammen tar vi Bodø framover!

Ida Gudding Johnsen, Lars Petter Rekkedal, Mohamed Yusuf, Randi Olsen
Venstres bystyregruppe 2023-2027