Venstre tar Nordland framover

Topp 3 i Nordland
Topp 3 i Nordland 1. kandidat Arne Ivar Mikalsen, 2. kandidat Cecilie Hegge og 3. kandidat Bjørn Værnes Fiske, Cecilie Hegge

Vi lever i en tid som krever utålmodige politikere som tar ansvar for de store utfordringene vi står overfor. Mens verden endrer seg i et høyt tempo, setter regjeringen Norge på pause. I årene som kommer trenger vi politikere som fremmer nye løsninger som gir folk mer frihet, flere muligheter og tar Nordland framover. Derfor prioriterer Venstre utdanning, vern av naturen, kollektivtransport og støtte til næringslivet.

Skolen er nøkkelen til en lys framtid og derfor prioriterer Nordland Venstre skolen. Vi vil satse på skolen ved å fremme nye løsninger som gir elever og lærere økt motivasjon. Vi vil investere i moderne undervisningsmetoder, tilby bedre støtte til elever med ulike behov og skape et stimulerende læringsmiljø. Med Venstre i maktposisjon vil skolen være et sted der alle kan blomstre. For å kunne bekjempe globale utfordringer som klimakrisen, er vi nødt til å satse på fremtiden vår, nemlig elevene.

For å stanse klimaendringene må vi gjøre det enklere for folk å ta grønne valg i hverdagen. Derfor går Venstre til valg på å redusere prisen på månedskort for kollektivtransport med 25 % i byområder og 50 % i distriktsområder. Samtidig som vi må gjøre det enklere og mer økonomisk overkommelig for fylkets innbyggere å komme seg rundt, ønsker vi å oppmuntre til miljøvennlige transportalternativer som ikke skader planeten vår.

Venstre kjemper for å ta vare på miljøet og naturen rundt oss, derfor vil vi ta vare på det biologiske mangfoldet i Nordland ved grundigere kartlegging og gjennom aktiv bruk og vern. Den økende utfordringen med naturtap i kommunene krever at vi arbeider aktivt for å bevare og beskytte våre verdifulle naturområder. Vi ønsker å sikre at kommende generasjoner også kan nyte godt av den vakre naturen vi har vokst opp med.

Fylkeskommunen må være en tilrettelegger for norsk næringsliv. Den grønne omstillingen er avhengig av at vi har et blomstrende og innovativt næringsliv, derfor vil Venstre ha en serviceinnstilt fylkeskommune, som hjelper fram de som vil starte nye bedrifter og skape nye arbeidsplasser. Vi vil legge til rette for enkel etablering av nye bedrifter og tilby nødvendig veiledning og assistanse for å skape vekst og utvikling. Vi tror på potensialet i våre innbyggeres idéer og ønsker å hjelpe dem med å realisere deres drømmer, til det beste for folk og bedrifter.

 

Stem Venstre for å ta Nordland framover!

 

Les hele programmet vår her: https://www.venstre.no/artikkel/2023/05/04/valgprogram-2023-2027-2/

Bli med på laget: https://www.venstre.no/blimedlem/