Mist ikke nøkkelen til klimakutt på Nesodden!

Arbeiderpartiet og Senterpartiet forsøker gang på gang å fjerne et av de mest effektive klimatiltakene som vi har. I statsbudsjettet for 2023 ble ordningen heldigvis reddet av deres budsjettpartner på Stortinget. Venstre vil på sin side styrke ordningen fordi den er nøkkelen til grønnere og mer miljøvennlige kommuner, som for eksempel for oss på Nesodden.https://www.amta.no/mist-ikke-nokkelen-til-utslippskutt-i-nesodden-kommune/o/5-3-1488083

Even Hustad, 2. kandidat