Posten gjer kvardagen enklare og verda mindre

Postpakke - pexels
Pexels
Tekst av: Lena Landsverk Sande, Vanylven Venstre
Nyleg var eg innom Posten Bring si nettside for å lese gjennom visjon og verdiar. Dette fordi eg undrar meg på korleis selskapet tenkjer når eg ser korleis tenesteleveransen fungerer, etter at Posten la ned sorteringsfilialen på Fiskå i Vanylven. Overskrifta viser ein fin visjon, og er etter mitt syn ein god tanke å strekke seg etter.
Vidare oppsummerer Posten strategien for konsernet ved å fortelje at de vil utvikle nye, berekraftige og innovative tenester som gjer dykk til kunden sitt førsteval. De skal levere den beste kundeopplevinga og bransjen sitt mest attraktive tenestetilbod, og satse meir på teknologi og innovasjon, og gjennom ansvarleg verdiskaping skal de vere det grøne valet.
Men det er skilnad mellom idé og handling, for eg undrar meg stadig på om Posten har sett konsekvensane av å jobbe etter føremålet å forenkle og verdiauke handel og kommunikasjon. Som ordførar i ei distriktskommune reiser eg stadig med ferje. Når eg køyrer i land på Årvika møter eg gjerne tre postbilar på veg til Vanylven for å levere post. Dei tre som køyrer bilane har starta i Vanylven tidleg på morgonkvisten, køyrt ut til Myrvåg for å sortere post der, før dei skal tilbake til Vanylven, og utover øyane i Sande for å levere post, før dei igjen skal tilbake til Myrvåg med postbilane på ettermiddagen. Og då undrar eg meg. Er det slik de blir best på berekraftig verdiskaping? Er dette å ta grøne val?
På nærare førespurnad har eg fått høyre at tilsette står opp litt over fem om morgonen, og er tilbake heime etter jobb i fem-seks-tida om ettermiddagen. Den som køyrer øyaruta må i løpet av arbeidsdagen ta seks ferjer, med påfølgjande ventetid mellom dei ulike avgangane. Dei andre tre sjåførane tek fire ferjer. Når posten sine verdiar er å ta ansvar, å spele på lag og å ville meir, så tenkjer eg at de jammen har fått gode tilsette, som gir av seg sjølv til det yste nettopp for at posten skal kome fram til kunden, slik at vi som kundar skal halde fram med å ha posten som førsteval når vi skal sende pakkar. Men tek Posten ansvar for sine tilsette på ein god måte når de har fjerna postfilialen i Vanylven, der ein person kunne frakte posten inn, for sortering og utlevering med Fiskå som base? I staden skal kvar av dei tilsette bruke om lag 2,5 time til/frå jobb, attåt ein heil dag med køyring på jobb, nettopp for at Posten skal kunne effektivisere eiga drift.
Nedlegginga i Vanylven har på ingen måte gjort at eg som kunde meiner Posten er best på berekraftig verdiskaping, eg ser ikkje korleis de på denne måten er leiande på teknologi og innovasjon.
Eg ser ingen grunn til at Posten bør vere mitt førsteval når eg skal velje firma til å sende mine pakkar, med unnatak av at eg ynskjer å støtte dei tilsette, som køyrer kommunen rundt kvar dag. Eg kan velje dykk som leverandør fordi eg set pris på dei blide og imøtekomande tilsette, som står på kvar dag for at Posten skal levere ei betre teneste, men eg er på ingen måte nøgd med korleis bedrifta tek seg av sine tilsette. Eg bryr meg mindre om at eg sjølv får posten seint på ettermiddagen, men eg bryr meg om alle dei de har snudd arbeidskvardagen til. Eg set pris på dykkar serviceinnstilte tilsette, som har gitt dykkar sin lojalitet i årevis, som har vore med dykk gjennom nedlegginga av postkontora, og overgongen til post i butikk, til no å måtte pendle i timesvis. Dei stiller eg gjerne opp for. Men Posten har ikkje lenger mi lojalitet, for mi kundeoppleving blir forringa av dykkar effektiviseringsiver, der dei tilsette er degradert til verkty for å nå hårete mål, i staden for å vere hjartet i visjonen om å gjere kvardagen enklare for kundane.