Bevar Gropmarka og Birkebeinerlia som skog- og friluftsområder

Lillehammer Venstre mener at områder nært inntil Gropmarka må forvaltes med forsiktighet. Dette bør tilsi moderasjon med hensyn til flere hytter i selve setergrenda på Nordseter og nei til etablering av hyttefelt i løypenettet til OL-parken.

Tekst: Arne Edsberg, kandidat til kommunestyret

Illustrasjonsbilde: Venstre vil ivareta natur og biologisk mangfold.

Gropmarka var opprinnelig navnet på det myrlendte skoglandskapet rundt selve Gropa seter. I dag brukes betegnelsen Gropmarka om utmarksområdet mellom bygda, fjellet, Øyergrensa og Nordsetervegen. Dette utgjør ca. 40 000 dekar og består for det meste av skogsmark og myrer.

Nærmere 100 enkeltpersoner i Nordre og Søre Ål eier en eller flere større eller mindre skogteiger i Gropmarka, som samtidig er et populært område for friluftsliv og naturopplevelser for store deler av Lillehammers befolkning.

Den tradisjonelle utnyttelsen av Gropmarka har for det meste vært skogbruk, utmarksbeite, viltforvaltning og noe fiske. Slik er det fortsatt. Hyttebygging i de indre delene av Gropmarka var på tale for en del tiår siden. Ønsker om helårsveg til Hafjell i samme område fremmes fra tid til annen.

Lillehammer Venstre har merket seg at et flertall både blant grunneierne og blant Lillehammers øvrige innbyggere synes å se på slike planer med den største uro. Venstre går bestemt mot alle forslag om eiendomsutvikling og nye helårsveger i Gropmarka.

En stemme på Venstre er en stemme for Gropmarka som den er i dag.