Til innhold

Den vendettaen SV fører mot de private barnehagene er urimelig og til tider ufin

Topp3 Indre Østfold,

LESERBREV publisert 14.07.2023

Riktig nok retter SV sitt leserinnlegg til Frp men her må vi i Venstre også heve stemmen vår. Velferd skal som dere skriver være trygg for alle, dette er ingen uenige i. Likevel så er det ikke en fasit med to streker under svaret at kommersielle aktører skal forbys. Gode tjenester skapes ikke i et vakuum, det skapes i et samspill. Private aktører har vært en stor bidragsyter til at vi har en barnehage i Norge av høy kvalitet.

Vi i Venstre mener at den vendettaen SV fører mot de private barnehagene er urimelig og til tider ufin. En konsekvens av SV sin politikk de siste årene er at vår kommune har mistet to barnehager. Dette er snakk om menighetsbarnehager som var organisert som aksjeselskap. Siden disse barnehagene begge hadde to barnehager fikk de et lavere tilskudd da de ble regnet som konsern. Dette lavere tilskuddet var nok til at kroken måtte settes på døren for menighetsbarnehage i Båstad og i Eidsberg stasjon. Kanskje ikke tilsiktet, men det er realiteten av den politikken som føres. Vi tror neppe at disse barnehagene var velferdsprofitører.

Hva blir det neste? Skal SV gå etter Veidekke som tjener store penger på å bygge vei for fellesskapet?

Det blir av SV henvist til en rapport fra UDIR hvor det skrives at det er flere barn per årsverk og at det er lavere personal og pensjonskostnader i konsern enn øvrige private barnehager. Det SV velger å utelate er det som står videre at dette kan skyldes stordriftsfordeler. Et kjapt søk på barnehagefakta.no viser at i vår kommune så er det liten eller ingen forskjell i antall ansatte per barn i barnehagene uavhengig av driftsform, og det er faktisk ofte noe bedre pedagogdekning hos de private.

Et annet element som trekkes inn er lønn og pensjon. De store kjedene i Indre Østfold har alle tariffavtale som gir en nyutdannet pedagogisk leder med 0 års ansiennitet 20.000 mer i årslønn enn det de kommunale gir, er det det SV mener er dårligere lønn? Pensjon er et element det også, men igjen har de aller fleste gode pensjonsavtaler gjennom tariffavtalene sine.

Vi i Venstre er enig med Frp, det er faktisk ikke hvem som leverer tjenesten som er viktig det er kvaliteten. Vi må sørge for at pedagog og bemanningsnorm følges, vi må sikre at kvaliteten i barnehage er best mulig og vi må sørge for at de ansatte har gode lønns og pensjonsvilkår. Det er det som burde være fokuset, ikke ha fokus på hvem som driver.