Vår politikk og kandidater (polsk)

Fredrikstad Venstre 2023, Heidi Oskarsen

Venstre Fredrikstad. Jesteśmy liberalną partią, która ma zarówno wiedzę jaki i rozwiązania, mające na
celu polepszenie życia mieszkańców Fredrikstad. Nasze postulaty wyborcze między innymi to:

• Wspieranie drobnych przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy
• Polepszenie współpracy pomiędzy kommuną, przedsiębiorcami a organizacjami
pozarządowymi
• Wspieranie przedsiębiorców, którzy chcą tworzyć miejsca pracy dla mniejszości narodowych
• Zwiększyć ofertę zdrowotną dla osób borykającymi się z problemami zdrowia psychicznego
• Wzmocnić opiekę zdrowotną dla każdej grupy wiekowej
• Dążenie do obniżenia podatku od nieruchomości
• Przyśpieszyć modernizację szkół i przedszkoli
• Całoroczny nabór do przedszkoli
• Wzmocnienie współpracy pomiędzy służbą zdrowia a szkołą czy przedszkolem aby jak
najszybciej pomóc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej lub potrzebującej pomocy
specjalistów
• Wzmocnienie kadry nauczycielskiej \ wychowawczej w przedszkolach i szkołach
• Obniżenie o minimum 250 koron ceny za bilet miesięczny
• Ulepszenie polityki mieszkaniowej, tak aby każdy miał szansę na własny kąt
• Ścisła współpraca z Husbankiem
• Darmowe promy oraz zwiększenie liczby połączeń
• Wspieranie organizacji pozarządowych
• Zwiekszyć darmową ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
• Polepszenie systemu lekarza rodzinnego
• Aktywna polityka ochrony środowiska oraz obrona praw zwierząt.

To są tylko niektóre z naszych postulatów wyborczych. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat naszego
programu wyborczego, albo chcesz podzielić się z nami Twoimi przemyśleniami, czy problemami
zapraszamy do kontaktu.

Kandydaci Venstre Fredrikstad

1. Trond Svandal: Chcę wspierać szkoły we Fredrikstad i motywować dzieci oraz młodzież do nauki i
rozwijania swoich talentów. Chcę zapewnić prężny rynek pracy oraz wspierać młodych
przedsiębiorców. Trond uważa, że Fredrikstad potrzebuje innowacji i restrukturyzacji.
2. Roger Lohne: Uważa, że musimy dbać o środowisko, rzeki, lasy i ratować Oslo fiord. Sprawy ważne
dla niego, to między innymi to poprawa warunków życia, polityka mieszkaniowa, modernizacja
przedszkoli i szkół oraz zwiększenie ofert na spędzania wolnego czasu.
3. Angelika Rusinek Pietrzak: Pragnie wolnego społeczeństwa, w którym każdy posiada taką samą
możliwość do realizowania się zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej. Angelika uważa,
że naszym obowiązkiem jest wspieranie i pomoc tym, którzy najbardziej tego potrzebują we
Fredrikstad. Angelika chce poprzez swoją działalność walczyć z coraz większą biedą, izolacją
społeczną oraz dyskryminacja.
4. Ståle Solberg: Uważa, że kommuna musi lepiej zadbać o szkoły, obiekty rządowe i sektor publiczny.
Wspiera również początkujących przedsiębiorców oraz rozbudowę ofert mieszkaniowej dla osób
starszych.
5. Helene Trinum Christiansen: Uważa, że musimy wzmocnić opiekę nad osobami uzależnionymi i
opracować lepszą ofertę dla osób starzejących się.

6. Torbjørn Mjåseth
7. Heidi Oskarsen
8. Gerard Doetjes
9. Katharina Hoffmann
10. Trine Eker Christoffesrsen
11. Elsie Thorkildsen
12. Tormod Schei
13. Christiane Skahjem
14. Kjell Jørgensen
15. Trond Erik Pentz-Pedersen
16. Celia Trenum Crouse
17. Alan Abdo
18. Tonje Nygård