Elektrifisering av Melkøya er en idiotisk idé

Mats Hansen og Arne Ivar Mikalsen, Foto: Simen I. Vangen

Elektrifisering av Melkøya vil føre til høyere strømpriser i Nord-Norge, at nye industrietableringer legges på is og at enorme områder med unik natur må ødelegges. Et kinderegg av negative konsekvenser som gjør hele idéen idiotisk. Venstre vil kutte utslippene på Melkøya uten de negative konsekvensene som elektrifisering medfører, og ønsker derfor karbonfangst og -lagring (CCS) istedenfor elektrifisering fra land.

Elektrifisering av Melkøya fører ikke til at de globale utslippene reduseres. Det vi heller får er skyhøye kostnader. Regjeringens gave til oss som bor her minner mer om ran på høylys dag enn et godt klimatiltak. For hvem må betale for den massive nettutbyggingen som regjeringen varslet på sin pressekonferanse? Jo det er vi, innbyggerne og forbrukerne i Nordland, Troms og Finnmark. Hvem får svi for høyere strømpriser? Jo, det er også vi.

Regjeringen har totalt mistet bakkekontakt med befolkningen i Nord-Norge, og lokale partifeller har blitt overkjørt. Hvor blir det av protestene fra fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide (Ap) og fylkesråd for økonomi, Svein Eggesvik (Sp)? Fylkestinget i Nordland har vedtatt at vi er negative til elektrifisering av Melkøya og vi forventer at dere målbærer dette i media selv om partiene deres sitter i regjering. Dessverre er også Høyre positive til elektrifiseringen. Energipolitisk talsperson, Nikolay Astrup (H) uttalte til NRK Nordland at tiltaket er nødvendig for å nå klimamålene og er positiv, selv om han gjemmer seg bak de samme forbeholdene om økt kraftproduksjon som regjeringen.

Nordland har i dag et stort overskudd av kraft som gjør regionen attraktiv for etablering av nye, grønne og kraftkrevende bedrifter. Men selv om vi har overskudd av kraft er det lokale utfordringer med strømnettet som gjør at mange bedrifter står i kø for å få tilgang til dette kraftoverskuddet. Når regjeringen nå skal elektrifisere Melkøya med kraft fra land, vil man spise opp halve overskuddet i hele Nord-Norge. For Melkøya trenger store mengder strøm. Mer en hele vindkraftanlegget på Fosen produserer årlig. I tillegg må nye bedrifter se langt etter lokale utbedringer og tilgang til økt effekt. Dette vil føre til at mange muligheter går tapt, bedriftene får nei og vil måtte flytte etableringen til andre land. Regjeringen prioriterer med andre ord grønnvasking av landets rikeste selskap over etablering av nye, grønne næringer i Nordland.

Venstre har en offensiv industripolitikk. CCS er i bruk i dag og har nylig blitt testet på Elkem sitt smelteverk i Mo i Rana. Når prosessindustrien satser og får det til, må også Equinor som Norges desidert rikeste selskap også kunne satse på CCS. Krav om at løsningen tas i bruk på Melkøya, og betales av forurenser vil både bidra til å utvikle teknologien, sørge for at forurenser betaler for egne utslipp, og sikre kraft til samfunnsutvikling og grønn næringsutvikling i landsdelen. Det vil også gi reelle utslippsreduksjoner. Regjeringens opplegg flytter bare utslippene fra Norge og ned til kontinentet. I tillegg stikker det solide kjepper i hjulet for nye etableringer i Nordland.

Arne Ivar Mikalsen – 1. kandidat til fylkestinget for Nordland Venstre

Mats Hansen – Fylkesleder og 5. kandidat til fylkestinget for Nordland Venstre