Slik vil Venstre fortsette å gjøre livet til bergenserne bedre

Grønn byutvikling, ansvarlig økonomisk styring og garantister for utbygging av Bybanen er noe av avtrykket til Venstre i byrådet. Her er deres løfter for de kommende årene.

– Vi mener en stemme til Venstre er en stemme for en grønn og levende by. Vi har vært med å styre byen i åtte år, og på den tiden har vi tydelig vist hvordan byen er blitt bedre, sier Per-Arne Larsen, byråd for finans, næring og eiendom.

Han trekker frem Venstres ønske om støtte til lokalt næringsliv, mål om reduserte klimautslipp, videre utbygging av Bybanen og investering i skole og barnehage som argumenter for at partiet bør få minst fire år til i samme posisjon.

Det stiller partifelle Ingrid Nergaard Fjeldstad – som er byråd for klima, miljø og byutvikling – seg bak. 

De to er i dag Venstres representanter i byrådet og har klare meninger om hvilke valg som må tas for at Bergens positive utvikling skal fortsette.

– Vi ønsker at utbygging av byen skal skje ved at vi videreutvikler gamle industriområder i stedet for at naturen bygges ned, sier Ingrid, som legger til at byens politikere må ta vare på den spektakulære naturen som omkranser Bergen.

Mer om sistnevnte senere.

Les hele valgprogrammet til Bergen Venstre

Flere bør få skjenkebevilling

Per-Arne sier Venstre vil fortsette å støtte næringslivet i Bergen.

– Vi ønsker oss en levende by der små og mellomstore bedrifter kan blomstre og det er lettere å skape og være gründer. Derfor vil vi gi tilskudd til grønn næringsutvikling i Bergen.

Han vil også at byens uteliv skal få en håndsrekning av byens politikere.

– Venstre ønsker at det skal gis ut flere skjenkebevillinger og at det legges til rette for mer uteservering. Det gjør at flere bruker byen og at den blir mer attraktiv. Dette er en stor bransje som det er viktig at vi legger til rette for.

Per-Arne sier en bieffekt av dette bil være økt turisme til Bergen og at utelivsbransjen er en næring Venstre ønsker å være med på å utvikle i en mer bærekraftig retning, sier Per-Arne.

– Bergen skal være en fantastisk by å besøke. Mer uteliv og økt turisme gir bedre grunnlag for inntekter gjennom hele året.

Slik bør Bybanen bygges ut

Men noe som kombinerer næringsutvikling, lavere utslipp og senkede kostnader for Bergens innbyggere, er Venstres planer for Bybanen.

– Næringslivet vil tjene på at Bybanen er tilgjengelig for alle. Det som forårsaker mest utslipp i byen er biltrafikken. Et bedre kollektivtilbud er nøkkelen til å redusere både klimagassutslippene og køene. Vi vil også redusere prisen på månedskort, slik at det blir billigere og enklere for folk å ta miljøvennlige valg i hverdagen, sier Per-Arne. 

Ingrid legger til:

– Vi vet av møter med Bergens innbyggere at pris er et stort hinder for mange ved kjøp av månedskort. I dag koster det 755 kroner. Vi vil redusere det til 499 kroner for voksne og 249 kroner for studenter. De under 18 år bør få reise gratis.

Per-Arne og Ingrid sier Venstre har store planer for videre utbygging av Bybanen. De sier det ikke er aktuelt med omkamp om den allerede vedtatte traseen til Åsane.

– Så ønsker vi å starte planlegging av Bybanen over Dokken til Laksevåg og Loddefjord, deretter ønsker vi en trasé fra Loddefjord til Fyllingsdalen, sier Ingrid.

Her er hele valglisten til Bergen Venstre

Vil ha slutt på busser i kø

I dag er det Vestland fylke som har ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen. Får Venstre det som de vil, skal Bergen ta over.

– Det er stor forskjell på by og fylke. Vestland kan dekke behov i distriktene, men Bergens utfordringer er veldig forskjellige. Vi mener dette er en bedre ansvarsfordeling enn slik det er nå, sier Per-Arne.

Han forteller videre at Venstre i tillegg ønsker flere avganger med ekspressbusser så det å reise til sentrum utenfor Bybanens område kan konkurrere med å kjøre bil.

– Det er også et problem at bussene står i kø inn mot Bergen, så det bør lages plass til kollektivfelt på alle innfartsårer, sier han.

Ingen diskusjon om grønne lunger

Bergens innbyggere har kort vei til flere fantastiske naturområder. Ingrid sier det å beskytte disse områdene mot utbygging står høyt på listen til Venstre.

– Jeg bor selv rett ved siden av Kanadaskogen, som jeg og mange andre ønsker å verne. Det er et veldig flott turområde som engasjerer mange, og i dette tilfellet mener jeg vi må si «nei, denne skogen er det uaktuelt å bygge ned». Det samme gjelder byfjellene.

Ingrid vil derfor ha staten på laget for å verne Kanadaskogen og byfjellene mot all utbygging ettersom hun mener dagens naturmangfoldlov kommer til kort.

– Dette er grønne lunger vi skal ta vare på. Å ta vare på bergensernes flotte hverdagsnatur er høyt prioritert for Venstre.