Har vi råd til bare offentlig velferd?

Venstre er mer opptatt av kvalitet på tjenestene enn hvem som leverer dem. Roger Granum er Venstres tredjekandidat til kommunevalget i Lillehammer. Følgende svar til partiet Rødt er publisert i avisa GD.

Juvem og Aamodt fra partiet Rødt spør i sitt leserinnlegg «Har vi råd til offentlig velferd?». Svaret på det er nok ja, men har vi råd til at det offentlige skal ha monopol på alle arbeidsoppgavene? Lite trolig.

Kommunal drift er ikke kjent for å være den mest effektive i verden, og ikke helt uten grunn. Der hvor private virksomheter må skjerpe seg og være innovative for å overleve, kan offentlige monopolvirksomheter la humla suse.

Roger Granum
Roger Granum, kandidat til kommunestyret

Men jeg mener at velferden skal være offentlig finansiert og under offentlig kontroll. Det betyr ikke at alle må være ansatt i kommunen. Selv om halvparten av barnehageplassene i Lillehammer er drevet av private, har de alle den samme offentlige finansieringen. Det er kommunen som godkjenner tilbudet og kommunen som kjøper tjenesten.

Alle får barnehageplass. Kvaliteten på barnehagene er god. Partiet Rødt vil gjerne fremstille det som at de private er drevet av griske pengeflyttere og at de ansatte får dårligere vilkår. Det stemmer ikke.

Jeg har vært bedriftsleder i mange år, og kan «røpe» at noen bedrifter drives godt og noen drives dårlig, selv om de ansatte har samme lønn. Den kampanjen som drives på ytre venstre side i politikken mot private virksomheter er både smakløs og usann.

I min tid som bedriftsleder har jeg satt pris på at de ansatte har vært organisert. Det sikrer et godt og vel ordnet arbeidsliv. Derfor blir jeg rett og slett forbannet når jeg hører hvordan entreprenører og innovatører innenfor velferdstjenester omtales som velferdsprofittører og at dette omtales som «bendelormøkonomi».

Dersom vi skal unngå et scenario der noen kan kjøpe bedre, private velferdstjenester, så må vi sørge for at det offentlig finansierte tilbudet er godt nok. Da må vi, i helsesektoren akkurat som i barnehagesektoren, tillate at private og ideelle virksomheter får lov til å bidra.

Folk merker dessverre at velferdstilbudet er utilstrekkelig, – særlig overfor eldre pleietrengende, psykisk syke og uføre. Det er ikke først og fremst mer penger som trengs. Hvorfor ikke ta litt lærdom av barnehagesektoren?

Juvem og Aamodt har rett i en ting. Dette er et tydelig skille i politikken. Det liberale partiet Venstre er ikke så opptatt av hvem som leverer velferdstjenestene. Det viktigste er at tjenestene i det hele tatt er tilgjengelige, at de er gode og at de ansatte sikres gode arbeidsvilkår.