Ja til en gratis fritidsaktivitet for alle barn!

Foto: Taylor Wilcox, Unsplash

For noen år siden stod Venstre på barrikadene for gratis kjernetid i barnehagen for lavinntektsfamilier. Nå må vi ta inkluderingskampen for de større barna. Utenforskap og barnefattigdom er økende i Bærum og stort sett de fleste kommuner i landet. Barn må skjermes for utenforskap og klasseskiller!

Det er trist at foreldrenes som lommebok bestemmer om barna kan delta i idrett, kultur og andre fritidsaktiviteter. Dugnadsånden lokalt er sterk, foreldre står på og selger mengder med vafler, lodd og dopapir. Vi har oss selv å takke for noe av dette med bygging av dyre haller, utenlandsturer, og profesjonelle trenere. Vår generasjon har i stor grad laget problemet, da er det er vår oppgave å løse det også.

Barn frarøves fellesskapet

Det gjør vondt i et mamma- og pappa hjertet når barna ikke kan delta i sine yndlingsaktiviteter, men det handler ikke først og fremst om det. Det handler om at mange barn og unge frarøves den viktige opplevelsen av å være en del av et fellesskap, et felleskap hvor man får venner og utvikler tilhørighet og identitet. Barna er kjempelojale og trekker seg fra fotballen eller turninga hvis de skjønner at foreldrenes økonomi er anstrengt. Resultatet er utenforskap og ikke inkludering. Det gagner verken den enkelte eller samfunnet i lengden.

Solberg-regjeringen adresserte noe av denne problemstillingen og åpnet for at noen forsøkskommuner skulle finne digitale løsninger for at barn skulle oppleve gratis, eller sterkt subsidierte fritidsaktiviteter. Flere kommuner kom godt i gang. Samtidig vet vi at det å utvikle ny type teknologi tar tid. Støre regjeringen synes ikke prøveprosjektet var noen god ide, og kuttet disse midlene. De har imidlertid bevilget 200 millioner til samme formål, men det er søknadsbasert, tungvint og byråkratisk. Da blir det usikkert om det treffer de mest sårbare barna.

Alle må strekke seg for bedre løsninger

Sosialliberale Venstre tar tak denne utfordringen. Vi kan ikke se på at barna våre ikke har mulighet til å delta i idrett, kultur og fritidsaktiviteter.

Staten, kommunen, idretten og frivillige organisasjoner kan strekke seg for å utvikle bedre løsninger og sikre at alle barn får muligheten til å delta i uavhengig av foreldrenes økonomi. Kommunene har varierende økonomiske muskler, Venstre mener at staten må på banen her. Hvis hvert barn i landet fikk en gratis fritidsaktivitet fra det offentlige, bygger vi inkludering og fellesskap.

 

Wenche Steen

2. kandidat og gruppeleder for Bærum Venstre

Innlegget sto på trykk i Asker og Bærum Budstikke 12. august 2023