1. Kandidat Røros Venstre

Vår første kandidat er Per Arne Gjelsvik. Dette sier han om Venstres arbeid.

“Venstre vil sette innbyggerne først og vi vil fortsette vårt arbeid for at Røros skal bli en enda bedre kommune å bo i. Vår politikk er tuftet på kunnskap, innsikt og entusiasme. Vi er et miljøparti som samtidig er opptatt av næringsutvikling. For å lykkes på dette området må det til enhver tid foreligge byggeklare tomter både for bolig og næringsbygg. Ytringsfrihet er viktig for Venstre.
Det samme er full åpenhet i kommunal saksbehandling. Vi er opptatt av helsefremmende tiltak. Venstre vil jobbe for å realisere folkebadet”

 

 

Foto: Privat