Bygg og bo

✔︎ Det må til enhver tid foreligge byggeklare tomter i ulike prisklasser, både i og utenfor sentrum.
✔︎ Røros Venstre ønsker et levende sentrum. Det skal bo folk i husa. Vi ønsker fortsatt boplikt i sentrum, og boplikten må håndheves av kommunen.
✔︎ Venstre støtter igangsatt prosjekt som har til hensikt å sikre fast bosetting på ledige småbruk.
✔︎ Full barnehagedekning året rundt og flytende opptak. Barnehage og skole må aldri bli en salderingspost. Dette er en av de viktigste kriteriene for å få unge mennesker til å bosette seg på Røros.
✔︎ Røros kommune må selge sine skadede kommunale boliger til utbyggere, for rehabilitering og senere salg/utleie. Dette er et miljøvennlig botiltak.