Kultur

✔︎ Venstre er stolt av å gå til valg i en kommune som er kåret til Norges beste kulturkommune gjennom mange år. Vi er opptatt av å beholde denne posisjonen og ønsker sammen med de store arrangementene og frivilligheten å vurdere hvordan vi kan skape kompetanseoverføring, synergier og økonomisk gevinst ved å samhandle.
✔︎ Venstre vil bidra til at frivillighet og dugnadsånd blir høyt verdsatt.
✔︎ Vi vil stimulere til enda større allsidighet innen kulturen. Dette er viktig for å rekruttere nye generasjoner av frivillige. For barn og unge er vi opptatt av at alt ikke må være gjennomorganisert.✔︎ Ungdomsklubben må prioriteres når det gjelder økonomiske bidrag.
✔︎ Vi ønsker et åpent, mangfoldig og inkluderende samfunn.✔︎ Vi er opptatt av at ting henger sammen. «Uten kulturen er Røros bare tomme trehus».
✔︎ Vi trenger bredde for å få topper, og vi trenger topper for å få bredde. Røros har idrett, musikk, dans, teater og kunst. Disse er alle viktige for at det skal bo folk i husa, og at det bor folk i hus er avgjørende for å opprettholde et levende idrett- og kulturmiljø, som i stor grad er basert på frivillighet.