Miljø og natur

Ta vare på naturen vår og begrense vårt eige klimaavtrykk.

Vi har mykje natur og hav i Giske, men vi har også mykje press på den.

Vi vil ikkje stanse utviklinga, men vi må sørge for at utvikling og verdiskaping ikkje går på bekostning av naturen. Vi vil ha handa på rattet og åpne prosessar.

  • Vi vil arbeide for å auke kunnskapen om konsekvensane av vala vi tek i dag vil ha for framtida.
  • Vi vil ha folkeavrøysting om havvind hvis det vert aktuelt.
  • Vi vil vere aktive mot vidare oljeutvinning nært eller i konflikt med Mørefeltet.
  • Vi vil løfte fram berekraftsmåla i all kommunal planlegging.
  • Vi vil stille krav og legge til rette for auka fokus på sirkulærøkonomi.
  • Sikre fri tilgong til friluftsområda både til fjells og ved sjø.