Møt vår 3.kandidat: Eline Bakkehaug

Foto: Knut Bakkehaug

Eline Bakkehaug (19) bor på Siggerudhagan. Hun gikk ut fra Eidsvoll videregående skole i år, og synes fraværsgrensen er for rigid. Hjertesaken er bedre kollektivtrafikk.

Navn: Eline Carnation Khamma Bakkehaug

Alder: 19

Bosted: Siggerudhagan

Yrke/stilling: Servicemedarbeider for SSP

Hjertesak: Fraværsgrensa. Den er for rigid!

Hvorfor stiller du som listekandidat for Eidsvoll venstre?

Jeg er opptatt av samfunnet, og jeg deler mange synspunkt med partiet Venstre.

Hva er din viktigste sak?

Bedre kollektivtransport

Hva er den største utfordringen Eidsvoll har i årene fremover?

Kommuneøkonomien.

Har du et politisk forbilde?

Gro Harlem Brundtland. Jeg så «Da vi styrte landet», og engasjementet hennes fenget meg.

Hva er dine interesser utenom politikken?

Reiser og god mat.

Eidsvoll Venstres liste ved kommunevalget 2023