Uttalelse: Kystpilgrimsleia må fullfinansieres

Kystpilegrimsleia, Foto: Anette Aniron – Eige arbeid, CC BY-SA 3.0, Wikimedia

Spania har sin Camino de Santiago. Norge har Pilgrimsleden, og den har vi både via Gudbrandsdalsleden og langs Kystpilgrimsleia. For alle som har gjennomført disse vandringene i Spania eller i Norge, så vil opplevelsene være rike både i form av landskap, historie og kultur. Kystpilgrimsleia er ei reise langs kysten med fjorder, øyer, holmer og skjær, og strekker seg fra Egersund til Trondheim. Utfordringen nå er å få den fullfinanisert. Til forskjell fra de to andre etablerte pilgrimsledene, er Kystpilgrimsleia foreløpig kun et prosjekt.

Uttalelse vedtatt av Venstres sentralstyre 10. august 2023

Kystpilgrimsleia er beskrevet i Langtidsplan for pilgrimssatsing i Norge «Veien frem mot 2027». Forrige regjering la frem finaniseringsplan og bevilget penger i tråd med denne. Sittende regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke fulgt opp med tilstrekkelige midler slik at målet om fullfinansiering i 2027 dermed ikke blir oppfylt. Det er ikke holdbart. Kystpilgrimsleia må fullfinansieres nå.

Reiseliv er ei viktig satsing for Venstre. Grønn verdiskaping med et miljøbevisst reiseliv og satsing på kultur er svært viktig for Venstre. Kystpilgrimsleia oppfyller de kriteriene. Fire fylker er del av satsinga med Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag. Sammen med statlige midler utvikler de her et unikt tilbud som svarer ut behov for opplevelser om natur og kulturhistorie, og som er til for alle uavhengig av livssyn eller kirkelig bekjennelse.

Pilgrimsvandring er både ei personlig reise og ei kulturreise. For vertskap på veien skaper de reisende aktivitet og verdiskaping som gir positive ringvirkninger for folk og næringsliv. Behovet for økt bevissthet om vår historiske arv og ringvirkninger for kultur, reiseliv og annen virksomhet har vært – og er – viktige grunner til at Venstre har engasjert seg for å bygge opp om kystpilegrimsleia med fire regionale pilegrimssentra og 26 nøkkelsteder med overnattingsmuligheter.

Det kritiske punkt nå er at det haster med å følge opp finansieringen av det arbeidet som er startet, og som fikk et gjennombrudd med Venstre i regjering.

Venstre forventer at Arbeiderpartiet og Senterpartiet følger opp Kystpilgrimsleden, en sak med stor betydning både for verdiskaping i distriktene og for kulturlivet.