Vi klatrer på Sabimas naturkamp-liste!

Thorbjørn Merkesdal på Nordbytjernet, og presenterer resultat fra Sabimas naturkamp, Foto: Stefan Sørlie Oure

Resultat fra Naturkampen!

I dag har Sabima offentliggjort årets resultat fra Naturkampen. For de som ikke vet helt hva Naturkampen er så er det en rangering av kommunene i Norge på hvor godt de tar vare på naturen i sin egen kommune.

Som Sabima selv skriver:
«Naturen og mangfoldet av arter er fantastisk og gir oss mat, medisiner, flomdemping, karbonlagring, frisk luft og rent vann. Men hver gang vi endrer eller gjør inngrep i natur påvirkes levestedet til planter, dyr og sopp. For ni av ti trua arter på rødlista, er det arealendringer som er den største trusselen.»

Gjennom godt arbeid klatrer vi altså på listen

Totalt sett 111. plass på Sabimas naturkamp-liste.

I starten på denne perioden lå Ullensaker på under 300 plass, vi har gjennom godt arbeid gradvis løftet oss og i år er vi på 111 plass. Det som trekker opp er at vi har fått til mange gode vedtak og planer. Vi har begynt å ta vare på mer natur og vi har et mål om arealnøytralitet. Kommunen har også begynt å jobbe med klimaregnskap og er i ferd med å lage en plan for å bevare viktig natur i Ullensaker. Alt dette er nytt og betyr mye.

En fantastisk plassering i å “satser på natur”!

22. plass over å satse på natur her i Ullensaker.

Derfor har vi faktisk blitt plassert som den 22 beste kommunen i Norge på å «Satser på Natur» Det er vi fantastisk glade for, det viser at vi er på rett vei og mye er gjort riktig.

Det gjenstår fortsatt arbeid for å sikre naturen i Ullensaker

Nå må vi sørge for at vi også klarer å gjennomføre. Der er vi fortsatt ikke gode nok. Det vil vi sikre i neste periode, derfor er en stemme på Venstre viktig for å sikre at naturen i Ullensaker blir tatt vare på også fremover

Les gjerne mer om vår politikk og vårt program her.

Stem Venstre for en bærekraftig vekst i Ullensaker.