Program: Bedre beredskap for et trygt lokalsamfunn

Foto: Knut Bakkehaug

Klimaendringer og krig i våre nærområder gjør det nødvendig å bedre beredskapsarbeidet, også i lokalsamfunnet. Her kan du lese hva Venstre vil gjøre i Eidsvoll.

Klimaendringer, pandemi og en radikalt endret sikkerhetssituasjon har gjort oss mer oppmerksomme på behovet for en god kommunal beredskap. Det er viktig å tenke langsiktig og planlegge for innbyggernes sikkerhet i ulike framtidsscenarier.

Klimaendringene har skapt våtere, villere og mer uforutsigbart vær. Dette kan føre til flom, ras og forurenset drikkevann. Kommunen må forberede seg gjennom å styrke beredskap mot flom og ras, og sikre drikkevannskilder og ledningsnettet.

Venstre vil:

  • Sikre at alle kommunale etater har gjennomarbeidede og oppdaterte beredskapsplaner som øves jevnlig.
  • Verne matjord som en del av forsyningssikkerheten for innbyggerne
  • Sørge for planer for god og rask informasjon til innbyggerne om tiltak i krisesituasjoner
  • Sikre at arealplaner og andre kommunale planer tar hensyn til forventede klimaendringer og økt risiko for flom, ras og ekstremvær

Program for Eidsvoll Venstre 2023 – 2027