God helse – både for innbyggere og ansatte!

Marita Ramberg Røthe og Elin Duvsete, Foto: Marita Ramberg Røthe og Elin Duvsete

Vi i Venstre var tidlig enige om at en viktig del i programmet vårt var at vi skal jobbe for en god helsetjeneste. Med det mener vi at den skal være faglig attraktiv, av god kvalitet, og at kommunen skal være en god arbeidsgiver. For å få en god helsetjeneste trenger vi ansatte som har gode arbeidsvilkår. For å få gode arbeidsvilkår trengs det en god ledelse som tar ansattes arbeidsbelastning og helse alvorlig.

I siste periode har Venstre ikke hatt representanter i kommunestyret. Det håper vi det blir en endring på til høsten.

Eldrebølgen er på tur, og det blir en viktig jobb i årene fremover å rekruttere, og ikke minst beholde helsepersonell. Verdal kommune har utrolig mange dyktige ansatte, med ulik og verdifull kompetanse for å ivareta folks helse i ulike perioder i livet!

Nå har Verdal hatt negativt søkelys en periode, men vi har tro på at Verdal kan «snu skuta». Vi må lytte til de ansatte som kjenner hvor skoen trykker, og ta nødvendige grep, selv om det kan koste. Det trengs trygge og motiverte ansatte og en kultur for en VI-følelse mellom ansatte og ledelsen.

Vi i Venstre vil gjøre vårt for å jobbe for dette, og håper og tror på et godt og konstruktivt samarbeid med de andre partiene i kommunen vår.

Åpen, trygg og modig er gode verdier å ha i en kommune. Og i det lange løp, vil nettopp dette få frem det beste av den verdifulle kompetansen som kommunen har i sine arbeidstakere.

Godt valg!

Mildred Marita Ramberg Røthe, 1. kandidat for Venstre
Elin Duvsete, 4. kandidat for Venstre