Kollektivtilbudet i Stange er for dårlig!

Foto: Martine A. R. Hedemann
Av Martine A. R. Hedemann, 4. kandidat for Stange Venstre.

Politikerne har helt glemt de som bor utenfor sentrum, og har liten tilgang til buss utenfor
skolehverdagen. Og de som jobber i helger, eller på kvelder, utenfor sentrum har alt for
dårlige muligheter til å komme seg til jobb. Dette øker jo derfor utflyttingen fra bygdene, og
gjør Stange til en mindre attraktiv kommune å bo i.

Jeg vet at fylket styrer bussen (Innlandstrafikk). Men andre kommuner har satt ned prisen på
månedskort for sine innbyggere. Så det kan vi gjøre i Stange også.

Jeg er ungdomskandidat for Stange Venstre og vi vil senke prisen for månedskort, samt
utvikle kollektivtilbudet ute i bygdene, samt få et bedre tilbud både i helger, ferier og
hverdager. Vi ønsker en grønnere hverdag, der alle kan bidra, uansett inntekt.

Stem på Venstre. Vi vil redusere månedskortet på buss med kr 250,-.