Når 100 år på alle måter er nok!

Fra Venstre: Emil Paulsen, Vallset og Cecilie Sætran-Chehade, Ottestad., Foto: Privat
Av Emil Paulsen, lokallagsleder og 2. kandidat og Cecilie Sætran-Chehade, styremedlem og ordførerkandidat for Stange Venstre.

Stange Arbeiderpartis Erik Kristiansen skriver i sitt leserinnlegg i Hamar Arbeiderblad publisert 15.08.23 følgende:

“Noen hevder høylytt at 100 år med ordførere fra Stange Arbeiderparti er nok, og at nå trengs det nye krefter for å dra Stange kommune videre inn i framtida. Hvis disse nye kreftene skal ta kommunen i en helt annen retning, i sterk motsetning til de seks sakene Stange Arbeiderparti vil prioritere i kommende periode, så henger jo dette på greip.”

Blant disse sakene har vi skole der Arbeiderpartiet nektet å røre skolestrukturen. Dermed måtte pengene som må spares inn i skolesektoren bli spart inn andre steder. Nemlig ved å kutte 10 ikke-pedagogiske stillinger, slik som miljøterapauter og assistenter.

Dette kommer da på toppen av en allerede krevende økonomisk situasjon i skolen. Med store problemer med mobbing i Stangeskolen er dette neppe riktig medisin.

Her kommer også en annen sak som virker å være viktig for Arbeiderpartiet, ansvarlig økonomisk styring. Da helst etter “grundige utredninger fra en administrasjon som er satt til å gjøre denne type jobb” som Erik Kristiansen skriver i sitt innlegg. Kommuneadministrasjonen anbefalte å endre skolestrukturen, ikke bare én gang, men to ganger. Dette etter grundige utredninger av folk som er satt til å gjøre denne type jobb. Kanskje skole og en ansvarlig økonomisk styring ikke er så viktig for Stange Arbeiderparti likevel?

Erik Kristiansen påpeker også at Arbeiderpartiet går til valg for “en aktiv nærings- og industripolitikk.” Da lurer jeg på hvorfor de ikke har fått dette i gang allerede. I våre nabokommuner blomstrer næringslivet som aldri før, til tross for at Stange ligger nærmere både Sverige og Oslo. Næringsvekst bidrar til tilflytting, arbeidsplasser og inntekter til kommunen, som igjen kan brukes på fellesskapet. Etter 100 år med makten, burde Stange vært en ettertraktet kommune for bedrifter, dersom Arbeiderpartiet hadde ført en aktiv nærings- og industripolitikk.

Med et Arbeiderparti som har fått styre Stange i 100 år burde man vel allerede kunne forvente en trygg eldreomsorg, en aktiv og god næringspolitikk og en skikkelig klimapolitikk. Dessverre er det fortsatt mye igjen før det er et faktum. Disse tingene er vel ikke noe som nå nylig har blitt viktig?

100 år med ordførere fra Stange Arbeiderparti er på alle måter nok! Det er på tide med nye og yngre krefter for å dra Stange videre. Krefter som evner å sørge for en forsvarlig drift av skolen til det beste for barna våre, en god eldreomsorg der vi også er villige til å benytte oss av private tilbydere når det er hensiktsmessig og en ansvarlig økonomisk styring.

En stemme på Stange Venstre er en stemme for en trygg skole som motiverer barn og unge til læring, for klima og natur og for en aktiv næringspolitikk for fremtiden.

Bruk stemmeretten – Stem Venstre.