Statlig overtakelse av arbeidet med E16 ?

FrPs FØRSTEVALG: Først da de innså hvilke vei vinden blåste bland Ullensakers innbyggere bråsnudde de - kanskje., Skjermdump / Romerikes blad

FrP ønsker at staten skal overta arbeidet med E16. Det fungerer veldig dårlig for Ullensaker i arbeidet med tredje rullebane, og vil bety en betydelig risiko for våre innbyggere. Dette er det viktig at FrP avklarer.

I juni skrev vi et leserinnlegg om hva som kunne være en høyst reell konsekvens av Tom Staahles forslag i formannskapet om at staten skulle overta arbeidet med E16. Det forslaget finner du nederst i denne saken. Det var et rimelig overraskende forslag fra den siden som konsekvent hevder å jobbe for lokaldemokrati i reguleringssaker og at staten bør holde seg langt unna. Etter vårt leserinnlegg mottok vi en tirade av personangrep og beskyldninger om å fare med eventyr. Det fikk også MittJessheim med seg og skrev en artikkel om reaksjonene fra Tom Staahle, men bortsett fra patos var det vanskelig å finne en god forklaring på hvorfor FrP mener at det er en god ide å utsette Ullensaker og våre innbyggere for den risiko det medfører å la staten overta. For det å la staten overta kan være ren gambling. Jeg skal gjøre et forsøk på å forklare.

“… ja, da overkjører man Ullensaker”

Dessverre har vi ofte sett fra den kanten at personangrep og støy brukes når det er mangel på gode svar. Det er en betydelig risiko ved å la staten overta arbeidet med E16. Det er ikke eventyr eller konspirasjonsteorier. Det var faktisk noe som Tom Staahle selv skrev i sin egen blogg mars 2021:

«Selv om mange i Ullensaker opplever at korridor C (ved Nybakk) nå er bekreftet som løsningen, slår seg på brystet, og mener de har reddet oss er det grunn til å minne om følgende Reaksjonene i de øvrige kommunene er ikke så gode når det gjelder korridor C, og de tre kommunene har en langt, langt større andel av vegen som nå skal bygges enn Ullensaker. …. det opportunt dersom en part setter seg på bakbena – å bruke virkemiddelet «statlig plan». … Nye Veier AS gjennom prosjektet har vist at det alternativet finnes, og det gir storsamfunnet en netto nytteverdi – ja, da overkjører man Ullensaker.»

PS: Tom Staahle kan ikke argumentere med at dagens CN40 forslag, som han “garanterer” vil bli gjennomført om staten overtar, har positiv “netto nytteverdi”. Også CN40 har negativ netto nytteverdi på – 0,31.

Lokalt selvstyre, bare når det passer?

For konsekvensene ved at staten overtar er at kommunen ikke lengre kan sette veto mot bygging i områder i Ullensaker. Tom Staahle har hele tiden jobbet hardt imot vedtaket vi i Ullensaker gjorde om at vi kun skulle akseptere en påkobling på Nybakk. Han gikk sågar ut i media og egen Facebook side våren 2021 og støttet nabokommunene og kritiserte Ullensaker kommune. Nå vil han altså flytte makta fra nabokommunene og over til staten. Han er åpenbart ikke fornøyd med deres arbeid heller.

Lokalt selvstyre? Tom Staahle er ikke imponert over Ullensakers innsats i E16-saken, ønsker seg statlig plan.

Alle andre partier i Ullensaker forstår at det er viktig å holde en god lokal hånd på rattet i dette prosjektet, som ble omtalt som den viktigste saken for Ullensaker i forrige periode, og stemte ned FrPs forslag i formannskapet. Men det gir god grunn til bekymring, – at om det kommer en ordfører fra FrP i Ullensaker etter valget, så ønsker de å gi staten den hånda på rattet. For Tom Staahle var ikke alene om å synes det var en god ide å la staten styre, også ordførerkandidat Ståle Lien Hansen stemte for forslaget.

Tom Staahle vet at vi ikke bygger veier i Norge kun på grunn av lønnsomhet i selve prosjektene. Vi bygger i hovedsak vei i Norge for å oppnå samfunnsmål. Og det var de samfunnsmålene FrP kalte en gavepakke i august 2020.

FrPs FØRSTEVALG: Det har 1tatt veldig lang tid før også FrP valgte påkobling på Nybakk. Men står de fortsatt på sin opprinnelige begrunnelse for A .

Argumenterte for korridor A – tvers gjennom Nordkisa

«Korridor A er den nordligste korridoren og beveger seg på nordsiden av den nåværende E16-traseen helt fram til Kongsvinger. Nå tar Fremskrittspartiet til orde for å gå inn for enten korridor A eller B – og dermed forkaste alternativ C.»
Da jobbet de altså for å forkaste alternativ C, som Tom Staahle nå løfter frem som et helt sikkert svar om staten overtar. Tom Staahle kan nok spå om mye, men å garantere at han vet hvilken løsning staten lander på, og legge lokalsamfunn i potten, er en risikosport jeg synes han bør slutte med.

Spesielt når han selv argumenterte med at det var verdt å bruke ekstra penger for å få veien til Gardermoen.
«– Noen ganger må man bruke penger for å tjene penger. Næringsparken på Gardermoen har det største potensialet på hele Østlandet, kanskje også i hele Norge. Å investere her vil gagne hele nasjonen. Vi er klare til å gjøre et løft i Gardermoen-regionen, sier Staahle.»
Har Tom Staahle skiftet argumentasjon helt? Mener han ikke lengre at det er hans «samfunnsmål» som bør være viktigst. Og mener han nå at staten vet dette bedre enn folk som bor i området?

TVERS GJENNOM NORDKISA TIL GARDERMOEN: Løsningen Tom Staahle har argumentert for på grunn av samfunnsmålene.

Det virker altså som om Tom Staahle forsøker å “garantere” at CN40 blir valgt som eneste løsning på grunn av at den traseen har lavest negativ netto nytteverdi. Å forsøke å overbevise innbyggerne om det kan vise seg å være en drøy risikosport. Fordi Nye Veiers oversikt over netto nytteverdi per krone for de ulike traseene viser at AH50 ikke ligger så langt bak CN40. Faktisk så ligger AH50 på høyde eller bedre enn flere av de andre prosjektene som Nye Veier har i sin øvrige portefølje, som de la frem i forbindelse med NTP nå i sommer.

Hvordan kan FrP være så skråsikre på at den i samferdselsdepartementet som overtar arbeidet med E16, ikke tenker det samme som FrP mente i 2020 – “noen ganger må man bruke penger for å tjene penger”. Også dagens ordførerkandidat fra FrP stilte seg bak ønsket om å satse på korridor A – og begrunnet med at det kun var økonomiske årsaker til at en eventuell C løsning burde velges. Vel, som Ståle Lien Hansen poengterte da – vi bygger vei i Norge av andre årsaker enn bare økonomi, det bygges vei ut i fra andre målsetninger. Og i 2020 mente altså FrP at det ikke var kostnadene med byggingen alene som burde avgjøre, men “samfunnsmålene”.

Så snudde Frp, eller gjorde de egentlig det?

Det er veldig bra at FrP nå bedyrer at de også jobber for en påkobling på Nybakk. Det har vi gjort lenge. Men når de samtidig arbeider for en statlig overtakelse så lyder det litt hult. For om staten overtar så betyr ikke FrPs garantier for at de ønsker en påkobling på Nybakk så mye lengre. Ullensaker kommer til å bli invitert til å sende inn høringsinnspill og bidra med våre meninger og innspill, men stort mer enn det er jeg usikker på om vi kan håpe på. Da er det staten og noen i et kontor i Oslo som bestemmer. Og om de har samme bekymring over friluftsliv, nærmiljø, innbyggere og matjord som vi har, det kan ikke FrP garantere. Derfor blir det veldig rart når de beskylder oss, i sitt motsvar, for å spre påstander. Når de nærmest garanterer for at de nå skal sikre en påkobling på Nybakk og beskytte Nordkisa – ved å få en statlig overtakelse. Dette henger åpenbart ikke sammen.

Det er også bra at FrP er bekymret for unødig penge,- og tidsbruk i E16 arbeidet. Det kunne de selv ha bidratt til å redusere, om de hadde støttet oss i vår tidlige uttalelse sommeren 2020 om at veien måtte kobles på Nybakk. Allerede da var det åpenbart at Nybakk var den eneste akseptable løsningen for Ullensaker. Hadde flere partier gjort det da, kunne vi ikke bare ha spart titalls av utredninger og millioner av kroner, men også veldig mye usikkerhet og engstelse blant kommunens innbyggere.

Arbeidet for tidlig å gå for Nybakk har Tom Staahle aldri vært interessert i å støtte. Tvert imot har han motarbeidet arbeidet ved flere anledninger og argumentert hardt for at vedtaket i Ullensaker var feil:
«… Og benyttet anledningen til å beklage situasjonen og måten Ullensaker har agert på. – Det er trist og uredelig, sa Staahle.» Raumnes 20.04.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var ikke særlig overraskende at FrP stemte imot vedtaket i kommunestyret 09.02.2021 om at Ullensaker kun skulle akseptere en påkobling på Nybakk.

I møteprotokollen fra kst møte 09.02.2021:

På tross av FrPs stadige beskyldninger om at vi sprer eventyrfortellinger og konspirasjonsteorier så er det dessverre mange konkrete punkter som de dessverre ikke bruker tid på å avklare. Litt kjapt kan jeg løfte frem noen.

  • En statlig overtakelse av E16 arbeidet vil bety at staten kan finne andre løsninger enn det vi lokalt ønsker.
  • Alternativet over Nordkisa – AH50 har i 2020 kroner har en netto nytteverdi på -0,46.
  • FrP mente det var grunn til å bruke “litt ekstra penger” for å koble E16 på Gardermoen og velge et nordlig alternativ fra A traseen.
  • Ved å gå inn for en statlig overtakelse vil FrP gi fra lokalbefolkningen og lokaldemokratiet den styringen vi i dag har på prosjektet.
  • Etter valget kan det være en ordfører fra FrP som har Ullensakers plass i styret i E16-samarbeidet.

Våre spørsmål til Frp:

Vi håper at FrP kan bruke litt mindre tid på retorikk og personangrep, og litt mer tid på å forklare sin egen politikk.

  • Hvilken fordel er det for folk i Ullensaker at staten overtar arbeidet med E16, som oppveier risikoen for at staten velger noe annet enn det som er best for oss?
  • Ønsker FrP lokal styring av reguleringsarbeid?
  • Vil en FrP ordfører fortsatt jobbe for statlig overtakelse av E16 etter valget?

Og dessverre er det nødvendig å spørre så tydelig og fortsatt bruke tid på dette arbeidet. I forslaget i formannskapet stemte altså alle FrPs representanter for at staten skulle overta arbeidet med å regulere ny trase for E16 og dette har Tom Staahle senere bekreftet. En slik politikk medfører en unødvendig risiko for Ullensaker og det må avklares.

en

Vi har liten tro på at det kommer noen svar fra FrP, men likevel inviterer vi også FrP til en åpen debatt om temaet i løpet av valgkampen. Det bør være mulig å finne et sted og tidspunkt som passer.

Og i påvente av svar fra FrP kan vi jo minne dem om et statlig arbeid som ikke fungerer så bra i Ullensaker, nemlig tredje rullebane. Selv om alle politikerne i Ullensaker er helt enige, og ikke ønsker en tredje rullebane er det dessverre for tidlig å avskrive den og mange av våre innbyggere lever med konsekvensene av det hver eneste dag. Er det en slik situasjon FrP ønsker å risikere omkring E16 også?