God helse i Halden

Et trygt og nært helsetilbud av høy kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet og mulighet til å delta i samfunnet. For at alle skal kunne leve et godt og selvstendig liv lenger, må samfunnet forebygge mer og reparere mindre innenfor både psykisk og fysisk helse. Tidlig innsats og mer inkludering kan bidra til å forhindre utenforskap og sette flere i stand til å delta i samfunnet på like premisser. Vi må også gjøre tiltak som letter for de som fortsatt har arbeidsevne og ønsker å stå i jobb litt lenger.

Halden har vært tidlig ute med en teknologisk tilnærming, og det må vi fortsette å se på. Men maskiner kan ikke erstatte mennesker. Vi må derfor også se på andre måter å organisere arbeidet på.

Tilbudet til personer som sliter med psykiske helseplager og lidelser, er ikke godt nok. Venstre vil sikre rask og god psykisk helsehjelp, utvide lavterskeltilbudet og styrke ettervernet.

Halden Venstre vil:

  • I påvente av ny svømmehall med varmebasseng, klargjøre bassenget i Halden Helsehus til bruk og midler til å drifte det.
  • NAV skal være til hjelp og støtte. De som jobber her må få nødvendig kompetanseheving der dette trengs.
  • Gjøre Halden til en forsøkskommune for jobbdesign, der man tar ut enkelte arbeidsoppgaver fra profesjonsutøvere og tildeler disse til stillinger med lavere kompetansekrav. En slik type stilling kan være matvert på sykehjem og andre institusjoner for å sikre at beboerne får tilstrekkelig mat samtidig som sykepleiere og andre helsearbeidere blir frigjort til lovpålagt hvile eller medisinsk oppfølging.
  • Evaluere heltidsprosjektet sammen med de ansattes representanter.
  • Planlegge for nytt alders- og demenshjem.
  • Sikre at kommunen har en ungdomskontakt og et godt lavterskeltilbud for ungdom som har psykiske plager.
  • Bruke helsestasjonen som et verktøy for å samordne tjenestene for både barn, ungdom og eldre på ett sted.

 

Tilbake til hovedsiden for Halden Venstres program