Presisering for AP om tjenestetilbud i offentlig sektor

Fire på topp til valg for Stange Venstre: Fra Venstre Endre Krogsrud, Ottestad, Martine A. R. Hedemann, Stange, Cecilie Sætran-Chehade, Ottestad og Emil Paulsen, Vallset., Foto: Emil Paulsen
Av Stange Venstre, Ved listetopp Cecilie Sætran-Chehade, 2. kandidat Emil Paulsen, 3. kandidat Endre Krogsrud og 4. kandidat Martine A. R. Hedemann., Stange.

Dette er et svar til Ringsaker og Stange Arbeiderparti sitt innlegg i Hamar Arbeiderblad publisert 17.08.23.

 

“Do not fix what is not broken”. Vi prøvde oss med en norsk oversettelse av et kjent engelsk uttrykk og vi henviste i vårt innlegg til en undersøkelse som viser at vårt helsevesen er rangert blant de best i verden.

Hvordan Stange og Ringsaker AP leser det til at vi ønsker «oppstykking» av tilbudene er ganske uforståelig.

La det være klart, vi i Venstre ønsker at hovedvekten av utdanning, helse og omsorg, skal være i offentlig regi, slik det har vært og er bred politisk støtte for i Norge. Det er AP og SV som endrer modellen ved å legge ned private tilbud og ved å forskjellsbehandle statlige og private tilbydere.

Her finnes det mangeeksempler. Flertallet i Stange kommune var tidligere i år i ferd med å stenge SFO tilbudet ved Steinerskolen med tilbud til barn med spesielle behov. Det ble heldigvis stoppet ved at Venstre tok opp og kastet lys på saken. Et annet eksempel er nedleggelsen av Tyrilihaugen i Lismarka, som følge av at Oslo kommune heller ville utvikle tilbud nærmere hovedstaden.

Vi vil også nevne noen konkrete grep fra regjeringen som svekker verdien og kvaliteten i tjenestetilbudet; avvikling av fritt sykehusvalg (link: Regjeringen avvikler fritt behandlingsvalg – regjeringen.no ) og tilsvarende fritt valg av videregående skole. Dette siste har vært viktig for elever utsatt for mobbing eller uheldig miljø. Det er vanskelig å se noen gode grunner til å fjerne den ordningen, utover at det skjermer upopulære og dårlige skoler fra å bli eksponert.

Et annet eksempel er Oslo kommunes forskjellsbehandling av private og offentlige institusjoner. På grunn av sterk prisvekst har staten gitt kommunene ekstra bevilgninger, men som det går frem av linket artikkel, bruker Oslo kommune disse midlene kun til å hjelpe egne institusjoner og ikke de private og ideelle leverandørene. (link: https://www.dn.no/innlegg/politikk/inflasjon/velferdstjenester/urimelig-forskjellsbehandling-av-offentlige-og-ideelle/2-1-1500080?fbclid=IwAR2Gt9aFelfd0mnh3GCb8vZnffmMjAtTTFpSwHTy045B0KK8279IQx95tR0 ).

AP oppleves som fullstendig endret siden Gro og Jens satt ved roret. Slagord som «velferdsprofittører» og «rikingskatt» dominerer retorikken og gir dårlig kår for kunnskapsbasert politikk. Hva med at det offentlige kjøper tjenester for milliarder fra store internasjonale konsulentselskaper, PR byråer og advokater. Hvorfor hører vi ikke «de rike skal tas» eller «velferdsprofittører» i forhold til disse aktørene?

Vi har et fantastisk godt velferdssystem i Norge. Private tilbydere fungerer ofte som viktige svingprodusenter når behovene varierer og mange av dem er flinke entreprenører og innovatører som utvikler og effektiviser.Så stemmer du på kunnskap, kvalitet og mangfold, så stem Venstre!