En næringsvennlig kommune.

Stange Venstre vil sørge for at kommunen er næringsvennlig og serviceinnstilt. Saksbehandling må gå raskt og hjelpe fram de som vil skape nye arbeidsplasser.
Vi vil minske skattetrykket ved å kutte i formueskatten på arbeidende kapital og fjerne den økte arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere som tjener over 750 000 kroner. Vi vil også fjerne eiendomsskatten på næringseiendom.

Stange Venstre vil
• styrke det kommunale næringsfondet og gjenopprette Næringsutvalget.
• sikre nyoppstartede bedrifter tilgang på kontorarealer
i en oppstartsfase.
• sikre tilstrekkelige næringsarealer for å tiltrekke oss flere bedrifter og virksomheter
• redusere skattebelastningen for næringslivet.