Er det meningsfylt å være lokalpolitiker?

Brita Kleven Thorsvik

Det har vært flere oppslag i Innherred i sommer om lokalpolitikere som ikke stiller til gjenvalg. Det er mange grunner til det, og noen kjenner jeg igjen fra min tid som lokalpolitiker.

MEN på mandag 14/8 opplevde jeg, som tilhører, et kommunestyremøte som gjør meg optimistisk for framtida! Tema var fastlegekrisen og helsetjenesten i kommunen. Høyre med kun 3 representanter, foreslo at det skulle tas opp en sak om helsetjenesten, en sak som ikke sto på saklista. Ordføreren fra SP kunne ha stoppet saken, men gjorde ikke det. AP la fram et forslag om at helsetjenesten skulle gås igjennom, helst før 31.12.

Det som gledet meg var tonen i møtet, viljen til å finne fram til en felles løsning. Varaordføreren fra SP var på talerstolen og støttet helhjertet opp om forslaget fra AP. H valgte å trekke sitt forslag og Aps forslag ble enstemmig vedtatt.

Slik kan det gjøres! Når forslag blir vurdert med tanke på innbyggernes ve og vel, og ikke utifra partitilhørighet, eller møter på gangen, er det meningsfylt å delta i en debatt. DA er man et ombud for folket, da er vervet som lokalpolitiker meningsfylt.

Alle de tre ordførerkandidatene opptrådte på en tillitsvekkende måte. Det lover godt for ordførervalget i Verdal!

Vi vil vise til lederen i Innherred den 10.08, hvor det står: «Det blir forhandlinger etter valget som avgjør hvem som blir Verdals ordfører. Vi vil minne de tre kandidatene om at de skal lede et formannskap. Ikke en regjering. Det er derfor ikke nødvendig å bygge en flertallsplattform for hele perioden. Formannskapsmodellen er en konsensusmodell (enighetsmodell), ikke en flertallsmodell. Ordføreren må tenke på seg selv som leder for hele formannskapet og kommunestyret. Skyggemøter i en flertallsgruppe, uten innsyn og referater, er en uting. Vi vil støtte enhver kandidat som tar kommunen bort fra denne ukulturen. Formannskapet bør gjenreises som det styringsorganet kommuneloven krever».

I Venstre er vi opptatt av at lokaldemokratiet skal gi innbyggerne full innsynsrett, og at de som stiller seg og sin fritid til disposisjon for kommunens beste opplever dette som meningsfylt. Kommunestyret forrige mandag gir håp om at det kan bli sånn!

Brita Kleven Thorsvik. 3. kandidat på Verdal Venstres liste