Et likestilt barnehagetilbud i Steinkjer kommune

Flere snakker om at årets lokalvalg er et verdivalg. Til tross for dette skrev Trønder-Avisa i desember 2022 om et kuttforslag som rammer småbarnsforeldre, omtalt som en “hysj-hysj”-sak.

Private barnehager utgjør over 70 prosent av barnehagene i Steinkjer kommune. De fleste av disse finner man i grendene. Selv er jeg mor til to, bor på bygda og har tre barnehager forholdsvis nært. Alle disse tre er private. Da min eldste skulle starte i barnehage var vi heldige og fikk plass 1 .mai, fordi barnehagen hadde ledig plass. Dessverre er det ikke sikkert vi får samme mulighet når mitt yngste barn skal starte i barnehage, og vi risikerer å måtte ta flere måneder ulønnet permisjon fram til hovedopptaket i august. Uansett om barnehagen har plass til oss på våren. Hvorfor er det slik?

Hos private barnehager har man noe som heter telledatoer. I Steinkjer er disse i september, november, januar og mai. Dette er datoer hvor kommunen teller barna som går i private barnehager, for så å gi driftstilskudd til barnehagene ut fra antall barn. Budsjettforslaget er å redusere disse datoene til 2. For å ivareta barna som har rett på barnehageplass ved fylte 1 år, må derfor telledatoene legges til høsten. Dette betyr i praksis at private barnehager ikke kan ta inn barn fra januar-juli, fordi de da ikke får økt tilskuddet fra kommunen.

Dette gir ifølge budsjettforslaget en innsparing på litt over 5 millioner kroner, men sier ingenting om de konsekvensene det vil føre til. Hvor attraktivt vil det bli for barnefamilier å bo på bygda hvis nærbarnehagen kan ta inn barn kun på høsten, mens de kommunale barnehagene i sentrum kan ta inn barn hele året? Da er jeg redd det ikke blir mange barnefamilier igjen på bygda.

Steinkjer Venstre ser verdien i et barnehagetilbud som dekker hele kommunen, da kan vi ikke diskriminere 70 prosent av tilbudet. Dette kan løses på en enkel måte: ved å droppe telledatoer og heller innføre løpende opptak, og sikre tilskudd deretter, samt barnehagegaranti etter endt foreldrepermisjon. Dette kan være med å sikre et likestilt barnehagetilbud, for både kommunale og private barnehager!

Godt valg.

Anniken Gulstad Laugen, småbarnsmor og 5.kandidat for Steinkjer Venstre