Halden Venstre går til valg på kjernekraft

I takt med det grønne skiftet vil det være behov for mye mer strøm fremover. For å få stabil, rimelig og grønn strøm til Halden, regionen og landet ønsker Halden Venstre at vi bygger moderne kjernekraft i Halden.

Bilde av moderne kjernekraftverk.
Illustrasjon av GE Hitachi sin BWRX-300 reaktor

Men kan klima- og miljøpartiet Venstre fremme kjernekraft? Det er en utbredt misforståelse at kjernekraft ikke er klima- og miljøvennlig. Ikke bare produserer kjernekraft strøm med lave utslipp sammenlignet med andre former for strømproduksjon, men den har også lavere arealinngrep og en av de aller tryggeste. Ifølge FN-organisasjonen UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) har moderne kjernekraft lavest negativ påvirkning på økosystemer (klima, natur og miljø), lavest ressursbruk (mineraler og metaller) og lavest negativ påvirkning på menneskers helse (inkludert kreft).

I tillegg til disse fordelene, vil et kjernekraftverk for Halden sin del også gi stabil elektrisitet til oss innbyggere og næringslivet vårt og gi flere hundre nye arbeidsplasser. Dette skaper stabilitet og energisikkerhet i en region med elektrisitetsunderskudd. Dette vil også gi store skatteinntekter til kommunen og mer stabile priser på elektrisitet. Men først må det bygges.

Institutt for energiteknikk (IFE) og Norsk nukleær dekommisjonering (NND) her i Halden er allerede Norges fremste kompetansemiljø innen områder som har med kjernekraft og avfall. Det gir derfor mening å legge kjernekraftverk til Halden. Det samme gjelder for et fremtidig lager for brukt brensel.

Men vi er også opptatt av at dette gjøres gjennom en god og åpen prosess. Halden Venstre har jobbet for å løfte diskusjonen om kjernekraft i Halden og Norge siden 2020 og synes det er bra at flere lokale partier nå henger seg på. Godt valg.

Frode Tennebø, listekandidat for Halden Venstre
Innlegget ble publisert i Halden Arbeiderblad 21. august 2023.