Stem med hjertet!

Ordførerkandidat Ole Reinert Berg-Olsen, Foto: Birgit Cecilie Tarlebø

Det er lett å se seg blind på enkeltsaker i lokalpolitikk. Årets valg handler om å se helheten. 

Når det er lokalvalg, skiller rikspolitikken seg med det som er viktig for oss innbyggere lokalt. Enkeltpersoner kan få stor betydning for hvilket valg man tar basert på de sakene en selv brenner for. Dersom en skolevei, en bro, en gratis fergestrekning eller en skatt resonnerer hos oss når vi velger, baserer vi ofte valget på nettopp dette. Normalt sett er det også disse enkeltsakene som skiller partiene fra hverandre. Men i år kan vi ikke tenke sånn. I år må vi alle prøve å løfte blikket og se på helheten.

Bjørnafjorden Venstre består av oss som anerkjenner skolen som ein sentral del av levende bygder, som vil ha mer kreativitet og praktiske fag, som vil gjøre SFO attraktiv. Vi tror ikke på raske brutale kutt i helsesektoren, men anerkjenner behovet for å spare siden vi blir flere eldre og færre som arbeider. Vi kjemper for mer natur, og bedre forhold for næringsdrivende!

For seks-syv år siden var slagordet «40 i 40», altså 40.000 innbyggere i 2040, nærmest for mantra å regne i gamle Os kommune, som da skulle slå seg sammen med Fusa. Vekstkommunen utenfor Bergen kom til å være så attraktiv med ny vei at tilflyttingen kom til å doble seg eksponensielt. Denne rødglødende retorikken ble etter hvert nedkjølt av tall fra Statistisk Sentralbyrå.

For hvem er vi egentlig? Jeg vil påstå vi er en bygd – en grønn lunge. Vi er nærme flyplassen, Bergen sentrum og kysten. Vi kan bo i Os og pendle til Bergen uten problem, samtidig som vi kan ta noen få skritt ut døren og være på en tursti. Vi har et badeland, et flott kulturhus, en lakseelv, en militærbase, Norges vakreste hotell, et spesialsykehus og uendelig med fin natur, for å nevne noe. 

Vi stiller til valg for å kunne være en konstruktiv stemme for den helhetlige kvaliteten i det som er Bjørnafjorden i dag. Bygdene i Fusa og Os. Vi ønsker å gjøre livet så meningsfylt og godt som mulig for alle innbyggere.

Ole Reinert Berg-Olsen, Ordførerkandidat Bjørnafjorden Venstre

Professor Frank Aarebrot sa følgende til meg om den nye veien til Bergen i 2017. «Det er alltid stor stas for en politiker å klippe en rød snor. Men man vet aldri i hvilken retning trafikken vil gå. Kanskje den korte veien til Lagunen legger press på Amfi Os. Kanskje Os bygger seg fra sin selvstendighet vet at det bygges for mange boliger ved kommunegrensen til Bergen. Og hvis attpåtil Bergen en gang lager Bybane i retning Os kan alt skje. Det går ikke an å vite konsekvensene av en sånn vei.» 

Han pekte også på et interessant fenomen. Nordåsvannet, som før het Søråsvannet. Dette handlet om hvilken retning trafikken gikk. Da de gamle «kippestrilene» skulle selge varene sine tok de reisen fra nord til sør og ba fergen om å sette de av på Søråsen. Og vannet het Søråsvannet. Etter hvert endret retningen for ferdsel seg, og handelsdrivende ville til Bergen for å selge varene sine. De dro da fra sør til nord og ba om å bli satt av på Nordåsen. Dermed ble vannet hetende Nordåsvannet. 

Det vil ta mange år før vi vet hva konsekvensene av ny vei blir. Det vi imidlertid har lært allerede er at forskjellen ikke er eksplosiv hverken i den ene eller annen retning. Vi kan dermed ganske trygt slå fast at vi må hanskes med den situasjonen vi er i nå og ikke en tenkt situasjon en gang i fremtiden. 

Situasjonen Bjørnafjorden kommune er i nå er at vi er i en økonomisk spagat. Derfor er årets valg et verdivalg. Hvilke kommunale tjenester er viktige for oss? Skole og helse er de to største utgiftspostene i kommunalbudsjettet og det er her kommunen leverer de tjenestene som er viktigst for oss i et livsløpsperspektiv.

Politikerne som har styrt de siste 10-20 år har overdimensjonert kommunen. Ohara og Borgafjell er eksempler på dette. Vi har avløpssystem rigget for flere innbyggere vi er og vi har 4000 skoleplasser til 2300 elever. Derfor sa jeg til Os og Fusaposten i sommer at det føles som å skulle rydde opp etter en fest. Noen har løpt løpsk.

Når vi da kommer til årets verdivalg handler det om hva som er viktig for oss innbyggere. Bjørnafjorden Venstre vil kjempe for skolene! Vi vil kjempe for gode helsetjenester! Vi vil gjøre alt vi kan for å få mest mulig informasjon fra innbyggerne når valg skal tas. Vi synes det er viktigere enn noensinne at vi står med et solid demokratisk styre etter dette valget. At flest mulig av innbyggerne er representert når en må foreta vanskelige avveiinger. Vi synes ikke et mørkeblått enevelde bør få styre dette alene, for konsekvensene for hverdagen vår kan bli større enn vi aner. 

Kommunedirektøren har sagt at han ikke tror politikerne skjønner alvoret i situasjonen. Styrende partier har visst om kuttbehov i et år nå og ikke foretatt seg noe, trolig fordi det er valgår. Ingen vil gå til valg på å legge ned en skole eller kutte i en helsetjeneste. Alt er egentlig tilrettelagt for økt politikerforakt etter valget. Og mye støy. 

Vi stiller til valg for å kunne være en konstruktiv stemme for den helhetlige kvaliteten i det som er Bjørnafjorden i dag. Bygdene i Fusa og Os. Vi ønsker å gjøre livet så meningsfylt og godt som mulig for alle innbyggere.

Venstre ønsker først og fremst at kommunen skal være en god kommune å bo i for oss som bor her i dag. Vi er sjeleglade for folkevekst, men realistisk i forhold til tempo. En ting er sikkert, det kommer ikke til å flytte 10.000 innbyggere til Os i løpet av neste 4-årsperiode. Å forskuttere finansiering med fremtidig folkevekst er det som fikk oss i trøbbel i første omgang. Den tabben kan vi ikke gjøre igjen. Nå gjelder det å se helheten. 

Ole Reinert Berg-Olsen
Ordførerkandidat for Bjørnafjorden Venstre