Ekstremværet understreker at valgkampen må handle om klima

VÆR: – Ekstremværet var det verste vi hadde sett på 25 år. Det blir nok ikke 25 år til neste gang, skriver Omar Svendsen-Yagci (V).

Samtidig som valglokalene åpner opplever Gjøvik og Innlandet at naturkreftene herjer over oss. Hus oversvømmes, veier ødelegges og liv evakueres. Dette er en konsekvens av mange tiår med politikere uten vilje til å kutte utslipp og ta vare på naturen vår.

Ekstremværet var det verste vi hadde sett på 25 år. Det blir nok ikke 25 år til neste gang. Alle klimaforskere er enige om at klimaendringene og global oppvarming vil påvirke fremtiden i enda større grad framover, både i antall og styrke. Likevel er det ikke for sent å nå klimamålene til 2030 og stanse de aller verste klimaendringene. Men det krever at du, som velger, stemmer grønt og klimavennlig – ikke på de store grå partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og FrP.

Det er mye lokalpolitikerne kan gjøre for å nå klimamålene våre. Venstre går til valg på at kommunen og fylkeskommunen skal gjøre det vi kan for at det lønner seg for folk og bedrifter å velge miljøvennlig. Billigere og oftere buss, billigere parkeringsplass for elbiler, gjøre det billigere for folk å bygge solkraft på private tak, og opprette et klimafond for bedrifter.

Den eneste måten vi kan nå klimamålene våre på er å sørge for at det klimavennlige alternativet alltid er enkleste, billigste og beste.

Selv om vi skal stanse de aller verste klimaendringene og kutte utslipp, er det viktig at vi også har politikere som skjønner at klimaendringene foregår nå. Derfor må vi sørge for å styrke klimatilpasningen, stille strengere krav for sikkerhet og satse på beredskapen. Fordi «Hans» blir ikke den siste.

Dette valget må bli et klimavalg. For naturen vår, fremtidige generasjoners frihet og for vår egen sikkerhet. Stem på klimakutt, stem Venstre!